Giáo trình Tài chính doanh nghiệp: Phần 2 – ThS. Đồng Thị Hồng (chủ biên)

Nối tiếp nội dung phần 1 cuốn giáo trình "Tài chính doanh nghiệp (dùng cho trình độ cao đẳng nghề)", phần 2 trình bày các nội dung: Kế toán tài chính, đầu tư dài hạn của doanh nghiệp, nguồn tài trợ dài hạn của doanh nghiệp, dự báo các báo cáo tài chính của doanh nghiệp. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.