Giáo trình Thiết kế thời trang trên máy tính: Phần 1

Giáo trình Thiết kế thời trang trên máy tính trình bày những kiến thức cơ bản về khả năng ứng dụng môn học trong hệ thống thiết kế, hệ thống sản xuất với sự trợ giúp của máy tính và phần mềm Thiết kế thời trang. Phần 1 trình bày thiết kế bảng các màu sắc; Phác thảo kỹ thuật và cập nhật mẫu thời trang. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.