Giáo trình Thủy khí động lực - ThS. Trần Văn Lịch

Thủy động lực là môn khoa học nghiên cứu những quy luật cân bằng và chuyển động của chất khí, chất lỏng cũng như các quy luật tương tác về lực với các vật thể chuyển động trong chất khí, chất lỏng… Cuốn sách đề cập đến các vấn đề cơ bản của Thủy động lực được ThS. Trần Văn Lịch biên soạn, mời các bạn cùng tham khảo.