Giáo trình Tiếng Anh chăm sóc khác hàng - Customers's services (dùng trong các trường trung học chuyên nghiệp): Phần 1

Phần 1 cuốn giáo trình "Tiếng Anh chăm sóc khác hàng - Customers's services (dùng trong các trường trung học chuyên nghiệp)" cung cấp cho người đọc các bài học về các lĩnh vực: Business ethics, customer relations, marketing in business, promotion, steps to sales succes. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.