Giáo trình Tin học đại cương dùng cho khối A: Phần 2 - Đỗ Thị Mơ (chủ biên)_

Nối tiếp nội dung của phần 1 cuốn giáo trình "Tin học đại cương dùng cho khối A", phần 2 giới thiệu tới người đọc các nội dung: Internet và cách sử dụng internet, giải thuật, cấu trúc chương trình Pascal, các kiểu dữ liệu cơ sở và cách khai báo, chương trình con - hàm và thủ tục, kiểu dữ liệu có cấu trúc - Kiểu bản ghi và kiểu tệp, đồ họa và âm thanh. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.