Giáo trình Tin học đại cương (Tập 1): Phần 1

Nội dung Giáo trình Tin học đại cương (Tập 1): Phần 1 giới thiệu đến các bạn những nội dung về: Một số khái niệm cơ bản trong tin học, làm việc với hệ điều hành windows. Mời các bạn cùng tham khảo!