Hoa văn trang trí trên trang phục dân tộc M’nông

Bài viết này trình bày về hình tượng được cách điệu trong cuộc sống người M’nông đã tạo ra một hệ thống hoa văn mang bản sắc riêng của dân tộc. Hệ thống hoa văn đó đã góp phần giữ gìn và bảo tồn tri thức dân gian, bản sắc văn hoá, lịch sử phát triển và trong sự giao thoa văn hoá của tộc người M’nông với các dân tộc khác. Mời các bạn cùng tham khảo!