Luận văn tốt nghiệp: Một số giải pháp giúp nâng cao chất lượng sản phẩm may mặc tại công ty may Phương Đông

Luận văn tốt nghiệp: Một số giải pháp giúp nâng cao chất lượng sản phẩm may mặc tại công ty may Phương Đông nhằm giới thiệu tổng quan về công ty may Phương Đông. Khái quát về quy trình công nghệ sản xuất may mặc công nghiệp, nguyên liệu và phương pháp nghiên cứu.