Mô phỏng tính năng kéo bám của máy kéo Thaco

Bài viết Mô phỏng tính năng kéo bám của máy kéo Thaco phân tích tính toán tính năng kéo bám của máy kéo Thaco, mô phỏng để tìm ra các thông số kỹ thuật tối ưu của máy kéo đảm bảo máy kéo hoạt động tốt, có tính năng kéo bám phù hợp đồng ruộng Việt Nam.