Nghiên cứu sự dao động vận tốc góc của trục khuỷu động cơ đốt trong bằng phương pháp thực nghiệm trên động cơ 1Ч17,5/24

Trong bài nghiên cứu này nhóm tác giả đã chỉ ra các nguyên nhân dẫn tới việc thay đổi vận tốc góc của trục khuỷu động cơ đốt trong, phân tích cơ sở lý thuyết dẫn tới sự thay đổi vận tốc góc của trục khuỷu trong một chu kỳ làm việc của động cơ và sự ảnh hưởng của của nó. Sau đó tiến hành đo thực nghiệm trên động cơ 1Ч17,5/24 trong các chế độ tải.