Nghiên cứu sử dụng LPG như một nhiên liệu thay thế cho động cơ đốt trong - khả năng sử dụng ở Việt Nam

Bài viết này tổng hợp các nghiên cứu trên thế giới và trong nước về tình hình sử dụng khí dầu mỏ hóa lỏng làm nhiên liệu thay thế trên các động cơ đốt trong. Ưu nhược điểm về đặc tính làm việc, phát thải và độ bền của động cơ diesel khi chuyển sang sử dụng nhiên liệu LPG hoặc lưỡng nhiên liệu LPG/diesel đã được đề cập đến trong nghiên cứu này.