Những bước chân khởi đầu của vật liệu mới trong thiết kế phụ trang

Bài viết trình bày thời đại công nghệ càng phát triển thì các loại vật liệu mới cũng không ngừng ra đời để đáp ứng nhu cầu trong sản xuất, ta có thể nói, đây là kỷ nguyên của vật liệu mới. Vật liệu mới trong sản xuất thời trang cũng ngày càng đa dạng hơn. Và ngành thời trang trước giờ luôn được biết đến là một ngành công nghiệp ô nhiễm, để giảm thiểu sự tội lỗi của mình. Mời các bạn tham khảo!