Những thách thức đặt ra trong tái cơ cấu hệ thống tài chính - ngân hàng

Bài viết Những thách thức đặt ra trong tái cơ cấu hệ thống tài chính - ngân hàng đưa ra những kết quả bước đầu về tái cơ cấu hệ thống tài chính - ngân hàng, xử lý nợ xấu, nỗ lực tái cấu trúc TTCK và DNBH cùng một số nội dung khác.