Tài liệu gảng dạy - Học phần 1: Tin học văn phòng

Tài liệu gảng dạy: Học phần tin học văn phòng giới thiệu tới người đọc các kiến thức tổng quan về microsoft word, định dạng văn bản, vẽ hình trong microsoft word, bảng biểu - table, các kỹ thuật nâng cao trong microsoft word, tạo trang trình diễn với microsoft power point, tổng quan về microsoft excel,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.