Tạo hình bề mặt chi tiết cơ khí bằng phần mềm Kscan3D sử dụng Microsoft Kinect v2

Bài viết này cung cấp một giải pháp mới dựa trên phần mềm mã nguồn mở cho các máy quét 3D không tiếp xúc chi phí thấp và chứng minh rằng các dữ liệu thu được phù hợp không chỉ dùng cho chức năng giải trí mà còn cho các sản phẩm cơ khí với độ chính xác phù hợp.