Tập bài giảng Nguyên lý - chi tiết máy 1

Tập bài giảng Nguyên lý – Chi tiết máy 1 biên soạn gồm hai phần: Nguyên lý máy và chi tiết máy. Phần A là phần Nguyên lý máy: Nghiên cứu vấn đề chuyển động và điều khiển chuyển động của cơ cấu và máy. Phần B là phần chi tiết máy: Nghiên cứu các liên kết cố định được sử dụng do sự cần thiết đơn giản hóa việc chế tạo, giảm nhẹ lắp ráp, sửa chữa, vận chuyển... Mời các bạn cùng tham khảo.