Thiết lập và áp dụng bảng điểm cân bằng để quản lý thực hiện chiến lực tại ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam, chi nhánh Kiên Giang

Bài viết này sử dụng công cụ quản trị hiện đại bảng điểm cân bằng (Balanced Scorecard - BSC) để nhằm mục đích chuyển tầm nhìn và chiến lược của Vietcombank (VCB) Kiên Giang thành các mục tiêu, thước đo cụ thể theo bốn viễn cảnh của BSC là tài chính, khách hàng, quy trình hoạt động nội bộ và đào tạo - phát triển.