Ứng dụng mạng nơ-ron mờ hồi quy trong điều khiển góc cánh tuabin gió

Bài viết Ứng dụng mạng nơ-ron mờ hồi quy trong điều khiển góc cánh tuabin gió trình bày một giải pháp điều khiển giám sát góc cánh của tuabin gió để giữ ổn định công suất phát điện, dưới tác động của gió lớn, nhằm duy trì điện áp lưới ở giá trị định mức.