Ứng dụng phần mềm Hyperworks tối ưu hóa thân xe buýt Thaco City B60

Bài viết Ứng dụng phần mềm Hyperworks tối ưu hóa thân xe buýt Thaco City B60 trình bày quy trình thiết kế ứng dụng CAE vào tối ưu hóa, phân tích độ bền kết cấu trong các trường hợp chịu tải thông thường của ô tô buýt để thực hiện thiết kế mới thân xe buýt Thaco City B60.