Ứng dụng phần mềm LMS Test.lab đánh giá rung động, tiếng ồn xe buýt Thaco City B60

Bài viết Ứng dụng phần mềm LMS Test.lab đánh giá rung động, tiếng ồn xe buýt Thaco City B60 trình bày kết quả thực nghiệm đánh giá rung động, tiếng ồn xe buýt Thaco City B60 .Dựa trên kết quả thực nghiệm để phân tích và đề ra các biện pháp cải tiến giảm rung động, tiếng ồn nhằm nâng cao chất lượng, rút ngắn thời gian nghiên cứu phát triển sản phẩm đồng thời nâng cao được khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp.