Vật liệu tái chế trong thiết kế phụ trang

Bài viết trình bày nhu cầu của dòng thời trang nhanh (fast fashion) để đáp ứng sự xoay vòng các xu hướng thời trang cũng thải ra môi trường những sản phẩm với vòng đời ngắn, vô hình tăng thêm các vấn đề ô nhiễm. Vì thế ý tưởng tái chế cho phụ trang lần này nhằm mục đích góp phần vào việc kêu gọi tái sử dụng các vật liệu thời trang đã qua sử dụng, hạn chế rác thải ra môi trường và nâng cao ý thức trong việc lựa chọn các sản phẩm thời trang nói chung, phụ trang nói riêng trong cộng đồng.