Video Hướng dẫn cách cắt bộ pijama: Bài 1

Video sẽ giúp các bạn tìm hiểu quy trình cắt bộ pijama trục tiếp trên giấy với những thông số cho sẵn thông qua việc đo và trình bày cách đo phần ngang cổ, phần chân ve,... Qua đó giúp các bạn nắm được khái quát được cách đo và cắt trong cách may cơ bản về bộ pijama. Mời các bạn cùng tham khảo.