Video Hướng dẫn cắt bộ áo liền quần: Phần 2

Video tiếp tục trình bày cách vẽ và cắt phần thân dưới của bộ áo liền quần, cách hạ đũng quần, thiết kế cạp quần, thiết kế thân sau của bộ áo liền quần. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.