Video Hướng dẫn may mẫu cổ đức: Phần 2

Video tiếp tục trình bày các bước tra cổ áo, đánh giá điểm vai lên phần cổ áo nhằm xác định độ chính xác giữa hai bên cổ áo phải bằng nhau, cách may viền chân cổ áo, cách là cổ áo đức. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.