• Quản trị tài sản trí tuệ trong doanh nghiệp Việt Nam - động lực cho sự khác biệt hóa

  Quản trị tài sản trí tuệ trong doanh nghiệp Việt Nam - động lực cho sự khác biệt hóa

  Bài viết tập trung mô tả các dạng tài sản trí tuệ trong doanh nghiệp, từ đó dựa trên những khảo sát thực tế cho thấy khối tài sản này đã được khai thác thế nào trong các doanh nghiệp. Một số gợi ý về quản trị tài sản trí tuệ hy vọng sẽ giúp ích phần nào cho các doanh nghiệp Việt Nam nhằm tạo dựng và duy trì những lợi thế cạnh tranh (dựa...

   8 p hict 26/10/2020 41 1

 • Ảnh hưởng của hành động phát hành cổ phiếu ưu đãi cho nhân viên lên hiệu quả hoạt động doanh nghiệp tại Việt Nam

  Ảnh hưởng của hành động phát hành cổ phiếu ưu đãi cho nhân viên lên hiệu quả hoạt động doanh nghiệp tại Việt Nam

  Bài nghiên cứu tìm hiểu ảnh hưởng của hoạt động này lên hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp. Kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng hoạt động phát hành cổ phiếu ưu đãi cho nhân viên có ảnh hưởng tích cực lên lợi nhuận trên tổng tài sản, lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu và lợi nhuận biên của các doanh nghiệp Việt Nam.

   9 p hict 28/12/2020 19 1

 • Giáo trình Tâm lý học kinh doanh thương mại: Phần 1

  Giáo trình Tâm lý học kinh doanh thương mại: Phần 1

  Giáo trình Tâm lý học kinh doanh thương mại: Phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Một số vấn đề cơ bản của tâm lý học đại cương, tâm lý khách hàng, phân loại khách, quan sát và phán đoán tâm lý khách,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   46 p hict 28/12/2020 40 1

 • Nghiên cứu hành vi tín nhiệm dựa trên lý thuyết trò chơi

  Nghiên cứu hành vi tín nhiệm dựa trên lý thuyết trò chơi

  Bài viết sử dụng lý thuyết trò chơi làm công cụ phân tích hành vi tín nhiệm cá nhân trong các giao dịch kinh tế. Trước tiên, mô hình trò chơi một lần và trò chơi lặp lại được thiết lập để phân tích hành vi ứng xử trong các giao dịch giữa các cá nhân với nhau.

   7 p hict 26/10/2020 25 1

 • Đề xuất quy trình xây dựng khung năng lực nhân sự quản lý kinh doanh

  Đề xuất quy trình xây dựng khung năng lực nhân sự quản lý kinh doanh

  Bài viết nghiên cứu hệ thống cơ sở lý thuyết và thực tiễn về các phương pháp xây dựng khung năng lực (KNL) hướng tới đề xuất quy trình xây dựng KNL nhân sự quản lý kinh doanh trong các doanh nghiệp (DN) Việt Nam. Xuất phát từ mục tiêu nghiên cứu, bài viết rút ra phương pháp tiếp cận, nguyên tắc, công cụ, quy trình xây dựng KNL nhân sự quản lý kinh...

   14 p hict 28/12/2020 20 1

 • Giáo trình Tâm lý học kinh doanh thương mại: Phần 2

  Giáo trình Tâm lý học kinh doanh thương mại: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của giáo trình "Tâm lý học kinh doanh thương mại" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Giao tiếp trong kinh doanh, quá trình mua bán theo quan điểm tâm lý học, những phẩm chất cần thiết đối với nhân viên thương mại. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   33 p hict 28/12/2020 38 1

 • Sự tác động của nhận dạng tổ chức, nhận dạng nhân viên - khách hàng và định hướng khách hàng đến sự gắn kết của nhân viên tại các công ty truyền thông trên địa bàn Tp. HCM

  Sự tác động của nhận dạng tổ chức, nhận dạng nhân viên - khách hàng và định hướng khách hàng đến sự gắn kết của nhân viên tại các công ty truyền thông trên địa bàn Tp. HCM

  Bài viết này phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến sự gắn kết của nhân viên đối với công việc, bao gồm: Sự nhận dạng tổ chức, nhận dạng nhân viên - khách hàng và định hướng khách hàng. Nghiên cứu được thực hiện bằng cách khảo sát trực tuyến với đối tượng là các nhân viên thuộc các công ty truyền thông trên địa bàn thành phố Hồ Chí...

   10 p hict 26/10/2020 33 1

 • Liên kết kinh doanh – thực tiễn tại Việt Nam và một số gợi ý chính sách

  Liên kết kinh doanh – thực tiễn tại Việt Nam và một số gợi ý chính sách

  Bài nghiên cứu này tìm hiểu tổng quan về các hình thức và phương thức liên kết kinh doanh đã và đang được áp dụng trên thế giới. Bên cạnh đó, bài nghiên cứu cũng tìm hiểu thực trạng và trao đổi về hàm ý chính sách nhằm phát triển hoạt động liên kết kinh doanh tại Việt Nam.

   12 p hict 28/12/2020 20 1

 • Ý nghĩa, mục tiêu và các điều kiện giả định trong phân tích mối quan hệ giữa chi phí – khối lượng – lợi nhuận (C.V.P) ảnh hưởng tới quyết định của nhà quản lý

  Ý nghĩa, mục tiêu và các điều kiện giả định trong phân tích mối quan hệ giữa chi phí – khối lượng – lợi nhuận (C.V.P) ảnh hưởng tới quyết định của nhà quản lý

  Bài viết phân tích mối quan hệ giữa chi phí – khối lượng – lợi nhuận (C-V-P) là nghiên cứu sự tác động qua lại giữa các yếu tố sản lượng, giá bán, chi phí khả biến, chi phí bất biến và kết cấu mặt hàng. Đồng thời, nghiên cứu ảnh hưởng của sự tác động qua lại đó đến lợi nhuận.

   8 p hict 26/10/2020 34 1

 • Đổi mới cạnh tranh của doanh nghiệp nhà nước

  Đổi mới cạnh tranh của doanh nghiệp nhà nước

  Doanh nghiệp nhà nước là một loại chủ thể kinh doanh đặc biệt do nhà nước đầu tư vốn nhằm thực hiện những nhiệm kinh tế - xã hội hoặc ở những lĩnh vực then chốt ở nhiều quốc gia. Doanh nghiệp nhà nước thường được giao nhiệm vụ kinh doanh ở lĩnh vực cung ứng dịch vụ công và những lĩnh vực mà việc kinh doanh chứa đựng nhiều rủi ro, khó...

   12 p hict 28/12/2020 16 1

 • Ebook Các kỹ năng tiếp thị hiệu quả

  Ebook Các kỹ năng tiếp thị hiệu quả

  Ebook "Các kỹ năng tiếp thị hiệu quả" do chính trường kinh doanh nổi tiếng thế giới biên soạn - Trường Đại học Harvard. Đây là bộ sách đem đến tri thức đầy đủ và toàn diện bao trùm toàn bộ các hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp từ chiến lược kinh doanh, chiến lược marketing, tuyển dụng và quản lý nhân sự, tài chính kế toán, truyền thông,...

   241 p hict 25/02/2021 4 0

 • Ebook Thống kê ứng dụng trong kinh doanh và quản lý: Phần 1

  Ebook Thống kê ứng dụng trong kinh doanh và quản lý: Phần 1

  Thống kê ngày càng có vai trò quan trọng, là công cụ hỗ trợ đắc lực cho các nhà kinh doanh và quản trị trong nghiên cứu thị trường, ra quyết định, nhất là trong điều kiện môi trường kinh doanh có nhiều rủi ro, không chắc chắn. Mời các bạn cùng tìm hiểu các phương pháp thống kê ứng dụng trong kinh doanh và quản lý qua phần 1 cuốn sách.

   131 p hict 27/01/2021 28 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số