• Ebook Các kỹ năng tiếp thị hiệu quả

  Ebook Các kỹ năng tiếp thị hiệu quả

  Ebook "Các kỹ năng tiếp thị hiệu quả" do chính trường kinh doanh nổi tiếng thế giới biên soạn - Trường Đại học Harvard. Đây là bộ sách đem đến tri thức đầy đủ và toàn diện bao trùm toàn bộ các hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp từ chiến lược kinh doanh, chiến lược marketing, tuyển dụng và quản lý nhân sự, tài chính kế toán, truyền thông,...

   241 p hict 25/02/2021 2 0

 • Ebook Thống kê ứng dụng trong kinh doanh và quản lý: Phần 2

  Ebook Thống kê ứng dụng trong kinh doanh và quản lý: Phần 2

  Phần 2 cuốn sách "Thống kê ứng dụng trong kinh doanh và quản lý" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Kiểm định giả thuyết, phân tích phương sai, kiểm định phi tham số, tương quan và hồi quy, dãy số thời gian, chỉ số. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   163 p hict 27/01/2021 32 0

 • Ebook Thống kê ứng dụng trong kinh doanh và quản lý: Phần 1

  Ebook Thống kê ứng dụng trong kinh doanh và quản lý: Phần 1

  Thống kê ngày càng có vai trò quan trọng, là công cụ hỗ trợ đắc lực cho các nhà kinh doanh và quản trị trong nghiên cứu thị trường, ra quyết định, nhất là trong điều kiện môi trường kinh doanh có nhiều rủi ro, không chắc chắn. Mời các bạn cùng tìm hiểu các phương pháp thống kê ứng dụng trong kinh doanh và quản lý qua phần 1 cuốn sách.

   131 p hict 27/01/2021 27 0

 • Giáo trình Tâm lý học kinh doanh thương mại: Phần 2

  Giáo trình Tâm lý học kinh doanh thương mại: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của giáo trình "Tâm lý học kinh doanh thương mại" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Giao tiếp trong kinh doanh, quá trình mua bán theo quan điểm tâm lý học, những phẩm chất cần thiết đối với nhân viên thương mại. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   33 p hict 28/12/2020 38 1

 • Giáo trình Tâm lý học kinh doanh thương mại: Phần 1

  Giáo trình Tâm lý học kinh doanh thương mại: Phần 1

  Giáo trình Tâm lý học kinh doanh thương mại: Phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Một số vấn đề cơ bản của tâm lý học đại cương, tâm lý khách hàng, phân loại khách, quan sát và phán đoán tâm lý khách,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   46 p hict 28/12/2020 39 1

 • Bài giảng Quản trị nguồn nhân lực (Human resource management) - Chương 3: Hoạch định nguồn nhân lực

  Bài giảng Quản trị nguồn nhân lực (Human resource management) - Chương 3: Hoạch định nguồn nhân lực

  Bài giảng Quản trị nguồn nhân lực (Human resource management) - Chương 3: Hoạch định nguồn nhân lực trình bày các nội dung chính sau: Quá trình hoạch định NNL, phân tích thực trạng NNL, dự báo nhu cầu NNL, phân tích quan hệ cung - cầu & khả năng điều chỉnh của hệ thống, thực hiện các chính sách, kế hoạch. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi...

   14 p hict 28/12/2020 25 1

 • Bài giảng Quản trị nguồn nhân lực (Human resource management) - Chương 7: Chính sách tiền lương

  Bài giảng Quản trị nguồn nhân lực (Human resource management) - Chương 7: Chính sách tiền lương

  Bài giảng Quản trị nguồn nhân lực (Human resource management) - Chương 7: Chính sách tiền lương trình bày các nội dung chính sau: Khái niệm chính sách tiền lương, các chính sách trả lương cao hơn và thấp hơn các doanh nghiệp khác. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   7 p hict 28/12/2020 22 1

 • Bài giảng Quản trị nguồn nhân lực (Human resource management) - Chương 4: Quá trình tuyển dụng

  Bài giảng Quản trị nguồn nhân lực (Human resource management) - Chương 4: Quá trình tuyển dụng

  Bài giảng Quản trị nguồn nhân lực (Human resource management) - Chương 4: Quá trình tuyển dụng trình bày các nội dung chính sau: Nội dung quá trình tuyển dụng, đánh giá hiệu quả của hoạt động tuyển dụng. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   25 p hict 28/12/2020 22 1

 • Bài giảng Quản trị nguồn nhân lực (Human resource management) - Chương 8: Tạo động lực làm việc cho nhân viên

  Bài giảng Quản trị nguồn nhân lực (Human resource management) - Chương 8: Tạo động lực làm việc cho nhân viên

  Bài giảng Quản trị nguồn nhân lực (Human resource management) - Chương 8: Tạo động lực làm việc cho nhân viên trình bày các nội dung chính sau: Khái niệm tạo động lực làm việc cho nhân viên, các học thuyết tạo động lực, phương pháp tạo động lực làm việc. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   16 p hict 28/12/2020 24 1

 • Bài giảng Quản trị nguồn nhân lực (Human resource management) - Chương 5: Đào tạo và phát triển nhân viên

  Bài giảng Quản trị nguồn nhân lực (Human resource management) - Chương 5: Đào tạo và phát triển nhân viên

  Bài giảng Quản trị nguồn nhân lực (Human resource management) - Chương 5: Đào tạo và phát triển nhân viên trình bày các nội dung chính sau: Khái niệm đào tạo và phát triển, phân biệt giữa đào tạo và phát triển, quy trình thực hiện đào tạo. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   14 p hict 28/12/2020 23 1

 • Bài giảng Quản trị nguồn nhân lực (Human resource management) - Chương 1: Nhập môn quản trị nguồn nhân lực

  Bài giảng Quản trị nguồn nhân lực (Human resource management) - Chương 1: Nhập môn quản trị nguồn nhân lực

  Bài giảng Quản trị nguồn nhân lực (Human resource management) - Chương 1: Nhập môn quản trị nguồn nhân lực trình bày các nội dung chính sau: Khái niệm quản trị nguồn nhân lực, mục tiêu của quản trị nguồn nhân lực, chức năng của quản trị nguồn nhân lực, nhiệm vụ của quản trị nguồn nhân lực,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   15 p hict 28/12/2020 23 1

 • Bài giảng Quản trị nguồn nhân lực (Human resource management) - Chương 2: Phân tích công việc

  Bài giảng Quản trị nguồn nhân lực (Human resource management) - Chương 2: Phân tích công việc

  Bài giảng Quản trị nguồn nhân lực (Human resource management) - Chương 2: Phân tích công việc trình bày các nội dung chính sau: Lợi ích của phân tích công việc, quy trình thực hiện, phương pháp lấy thông tin, nội dung của bản mô tả công việc và bản tiêu chuẩn công việc. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   8 p hict 28/12/2020 19 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số