• Giáo trình Phân tích báo cáo tài chính: Phần 1 – PGS.TS. Nguyễn Năng Phúc

  Giáo trình Phân tích báo cáo tài chính: Phần 1 – PGS.TS. Nguyễn Năng Phúc

  Phần 1 của giáo trình "Phân tích báo cáo tài chính" trình bày những vấn đề lý luận cơ sở của phân tích báo cáo tài chính, đọc và kiểm tra báo cáo tài chính cơ sở dữ liệu để phân tích tài chính, đánh giá khái quát tình hình tài chính. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   192 p hict 29/09/2016 266 4

 • Giáo trình Phân tích báo cáo tài chính: Phần 2 – PGS.TS. Nguyễn Năng Phúc

  Giáo trình Phân tích báo cáo tài chính: Phần 2 – PGS.TS. Nguyễn Năng Phúc

  Nối tiếp nội dung của phần 1 cuốn giáo trình "Phân tích báo cáo tài chính", phần 2 trình bày các nội dung: Phân tích cấu trúc tài chính và tình hình đảm bảo vốn cho hoạt động kinh doanh, phân tích tình hình và khả năng thanh toán của doanh nghiệp, phân tích hiệu quả kinh doanh. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   220 p hict 29/09/2016 510 7

 • Giáo trình Lý thuyết tài chính: Phần 1 - Nguyễn Thị Oanh (chủ biên)

  Giáo trình Lý thuyết tài chính: Phần 1 - Nguyễn Thị Oanh (chủ biên)

  Phần 1 giáo trình "Lý thuyết tài chính" do NXB Nông nghiệp ấn hành giới thiệu tới người đọc các kiến thức của hai chương đầu tiên bao gồm: Tài chính và hệ thống tài chính, ngân sách nhà nước. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   52 p hict 18/09/2016 225 2

 • Giáo trình Lý thuyết tài chính: Phần 2 - Nguyễn Thị Oanh (chủ biên)

  Giáo trình Lý thuyết tài chính: Phần 2 - Nguyễn Thị Oanh (chủ biên)

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 giáo trình "Lý thuyết tài chính" giới thiệu tới người đọc các kiến thức: Tài chính doanh nghiệp, bảo hiểm trong nền kinh tế, thị trường tài chính. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   68 p hict 18/09/2016 234 2

 • Giáo trình Quản trị tài chính: Phần 1 - PGS.TS. Nguyễn Thị Phương Liên

  Giáo trình Quản trị tài chính: Phần 1 - PGS.TS. Nguyễn Thị Phương Liên

  Phần 1 giáo trình Quản trị tài chính cung cấp cho người học các kiến thức: Tổng quan về quản trị tài chính, quản trị tài sản cố định, quản trị tài sản lưu động, quản trị nguồn tài trợ. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   184 p hict 18/09/2016 266 2

 • Giáo trình Quản trị tài chính: Phần 2 - PGS.TS. Nguyễn Thị Phương Liên

  Giáo trình Quản trị tài chính: Phần 2 - PGS.TS. Nguyễn Thị Phương Liên

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách giới thiệu tới người đọc các kiến thức: Đòn bẩy kinh doanh và chi phí sử dụng vốn, quyết định đầu tư dài hạn của doanh nghiệp, quản trị tài chính doanh nghiệp trong một số bối cảnh đặc biệt. Mời các bạn cùng tham khảo.

   176 p hict 18/09/2016 214 2

 • Ebook Tín dụng xuất nhập khẩu thanh toán quốc tế và kinh doanh ngoại tệ: Phần 1

  Ebook Tín dụng xuất nhập khẩu thanh toán quốc tế và kinh doanh ngoại tệ: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Tín dụng xuất nhập khẩu thanh toán quốc tế và kinh doanh ngoại tệ" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Hoạt động tài trợ ngoại thương và thanh toán quốc tế của ngân hàng thương mại trong nền kinh tế, nghiệp vụ tín dụng tài trợ xuất nhập khẩu. Mời các bạn cùng tham khảo.

   196 p hict 13/08/2016 221 5

 • Ebook Tín dụng xuất nhập khẩu thanh toán quốc tế và kinh doanh ngoại tệ: Phần 2

  Ebook Tín dụng xuất nhập khẩu thanh toán quốc tế và kinh doanh ngoại tệ: Phần 2

  Nối tiếp nội dung của phần 1 cuốn sách "Tín dụng xuất nhập khẩu thanh toán quốc tế và kinh doanh ngoại tệ", phần 2 trình bày các nội dung: Chương 3 - Nghiệp vụ thanh toán quốc tế, chương 4 - Nghiệp vụ kinh doanh ngoại tệ. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   358 p hict 13/08/2016 208 2

 • Bài giảng môn Kế toán ngân hàng: Phần 1 - Trần Nguyễn Trùng Viên

  Bài giảng môn Kế toán ngân hàng: Phần 1 - Trần Nguyễn Trùng Viên

  Phần 1 Bài giảng môn Kế toán ngân hàng có nội dung trình bày tổng quan về kế toán ngân hàng, kế toán nghiệp vụ huy động vốn, kế toán các dịch vụ thanh toán qua ngân hàng, kế toán nghiệp vụ tín dụng và một số nội dung liên quan.

   51 p hict 13/08/2016 224 2

 • Bài giảng môn Kế toán ngân hàng: Phần 2 - Trần Nguyễn Trùng Viên

  Bài giảng môn Kế toán ngân hàng: Phần 2 - Trần Nguyễn Trùng Viên

  Phần 2 Bài giảng môn Kế toán ngân hàng có nội dung trình bày kế toán nghiệp vụ ngoại tệ, kế toán kết quả kinh doanh – phân phối lợi nhuận. Đây là tài liệu dành cho sinh viên ngành Kế toán tài chính ngân hàng.

   56 p hict 13/08/2016 278 2

 • Giáo trình Tài chính quốc tế: Phần 2

  Giáo trình Tài chính quốc tế: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1 cuốn giáo trình "Tài chính quốc tế", phần 2 giới thiệu tới người đọc các kiến thức: Những vấn đề cơ bản về tỷ giá, học thuyết ngang giá sức mua - PPP, học thuyết ngang giá lãi suất - IRP, hệ thống tiền tệ quốc tế,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   257 p hict 27/04/2016 243 2

 • Giáo trình Tài chính quốc tế: Phần 1

  Giáo trình Tài chính quốc tế: Phần 1

  Phần 1 cuốn giáo trình "Tài chính quốc tế" do PGS.TS Nguyễn Văn Tiến biên soạn cung cấp cho người đọc các kiến thức: Đại cương về tài chính quốc tế, thị trường ngoại hối - Forex, cán cân thanh toán quốc tế. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   166 p hict 27/04/2016 229 2

Hướng dẫn khai thác thư viện số