• Ebook Sử dụng vốn vay có hiệu quả: Phần 2

  Ebook Sử dụng vốn vay có hiệu quả: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách giới thiệu những điển hình sử dụng vốn vay có hiệu quả như: Những điển hình kinh tế ở Yên Lập; đồng vốn giúp người nghèo thoát nghèo; sử dụng vốn vay có hiệu quả; cách xoá đói giảm nghèo của cựu chiến binh xã Phỏng Lái,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   50 p hict 25/04/2022 17 0

 • Ebook Sử dụng vốn vay có hiệu quả: Phần 1

  Ebook Sử dụng vốn vay có hiệu quả: Phần 1

  Cuốn sách cung cấp cho độc giả một số thông tin về quy trình, thủ tục vay vốn, giải đáp những vướng mắc trong quy trình vay vốn; giới thiệu một số điển hình đã sử dụng vốn vay có hiệu quả để vượt qua đói nghèo, ổn định cuộc sống, phát triển sản xuất,.... sách được chia thành 2 phần, mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 1 cuốn sách.

   38 p hict 25/04/2022 20 0

 • Bài giảng Tín dụng ngân hàng: Bài 4 - ThS. Đặng Hương Giang

  Bài giảng Tín dụng ngân hàng: Bài 4 - ThS. Đặng Hương Giang

  "Bài giảng Tín dụng ngân hàng - Bài 4: Cho vay khách hàng cá nhân" trình bày khái niệm, đặc điểm, lợi ích; phân loại cho vay tiêu dùng; thẩm định cho vay tiêu dùng; định giá và hiện giá cho vay tiêu dùng; một số hình thức cho vay tiêu dùng.

   30 p hict 23/03/2022 19 0

 • Bài giảng Tín dụng ngân hàng: Bài 5 - ThS. Đặng Hương Giang

  Bài giảng Tín dụng ngân hàng: Bài 5 - ThS. Đặng Hương Giang

  "Bài giảng Tín dụng ngân hàng - Bài 5: Quy trình cho vay của các ngân hàng thương mại Việt Nam" thông tin đến các bạn những kiến thức về chính sách cho vay và quản lý rủi ro; tổ chức hoạt động tín dụng tại ngân hàng thương mại; quy trình tín dụng.

   27 p hict 23/03/2022 18 0

 • Bài giảng Tín dụng ngân hàng: Bài 6 - ThS. Đặng Hương Giang

  Bài giảng Tín dụng ngân hàng: Bài 6 - ThS. Đặng Hương Giang

  "Bài giảng Tín dụng ngân hàng - Bài 6: Đầu tư tài chính, cho thuê tài chính và bảo lãnh ngân hàng" được biên soạn hỗ trợ các bạn trong quá trình tìm hiểu kiến thức về đầu tư tài chính; cho thuê tài chính; bảo lãnh ngân hàng. Mời các bạn cùng tham khảo bài giảng để nắm chi tiết hơn nội dung kiến thức

   36 p hict 23/03/2022 18 0

 • Bài giảng Tín dụng ngân hàng: Bài 7 - ThS. Đặng Hương Giang

  Bài giảng Tín dụng ngân hàng: Bài 7 - ThS. Đặng Hương Giang

  Với mục tiêu giúp người học nắm chắc các kiến thức về thương mại quốc tế; tài trợ xuất nhập khẩu của ngân hàng; xin giới thiệu đến các bạn "Bài giảng Tín dụng ngân hàng - Bài 7: Tài trợ thương mại quốc tế". Mời các bạn cùng tham khảo!

   23 p hict 23/03/2022 18 0

 • Bài giảng Tín dụng ngân hàng: Bài 1 - ThS. Đặng Hương Giang

  Bài giảng Tín dụng ngân hàng: Bài 1 - ThS. Đặng Hương Giang

  "Bài giảng Tín dụng ngân hàng - Bài 1: Tổng quan về tín dụng ngân hàng" được biên soạn nhằm cung cấp đến người học các nội dung đánh giá tổng quát được về hoạt động kinh doanh ngân hàng và nghiệp vụ tín dụng ngân hàng; liên hệ với thực tiễn hoạt động kinh doanh ngân hàng hiện đại.

   23 p hict 23/03/2022 18 0

 • Bài giảng Tín dụng ngân hàng: Bài 3 - ThS. Đặng Hương Giang

  Bài giảng Tín dụng ngân hàng: Bài 3 - ThS. Đặng Hương Giang

  Mời các bạn cùng tham khảo "Bài giảng Tín dụng ngân hàng - Bài 3: Cho vay doanh nghiệp" để nắm chi tiết các kiến thức về cho vay ngắn hạn đối với doanh nghiệp; chiết khấu giấy tờ có giá; cho vay trung và dài hạn đối với doanh nghiệp; định giá tín dụng doanh nghiệp.

   36 p hict 23/03/2022 21 0

 • Bài giảng Tín dụng ngân hàng: Bài 2 - ThS. Đặng Hương Giang

  Bài giảng Tín dụng ngân hàng: Bài 2 - ThS. Đặng Hương Giang

  Mời các bạn cùng tham khảo "Bài giảng Tín dụng ngân hàng - Bài 2: Thẩm định tín dụng" để nắm chi tiết nguồn thông tin về khách hàng; phân tích định tính; thẩm định tài chính doanh nghiệp; xếp hạng tín dụng doanh nghiệp; thẩm định dòng tiền trong phương án sản xuất kinh doanh.

   34 p hict 23/03/2022 18 0

 • Bài giảng Phân tích chi tiêu công: Chương 3 - Chi tiêu công và chính sách tài khóa bền vững

  Bài giảng Phân tích chi tiêu công: Chương 3 - Chi tiêu công và chính sách tài khóa bền vững

  Nội dung chính của bài giảng trình bày các nguồn thu của chi tiêu công; thâm hụt ns và hệ quả xử lý thâm hụt ns và nợ công và vấn đề lạm phát. Để hiểu rõ hơn, mời các bạn tham khảo chi tiết nội dung bài giảng này.

   48 p hict 23/03/2022 16 0

 • Bài giảng Phân tích chi tiêu công: Chương 2 - Quy mô chi tiêu công và hiệu quả phân bổ

  Bài giảng Phân tích chi tiêu công: Chương 2 - Quy mô chi tiêu công và hiệu quả phân bổ

  Bài giảng Phân tích chi tiêu công: Chương 2 - Quy mô chi tiêu công và hiệu quả phân bổ cung cấp cho người học kiến thức về: Quy mô chi tiêu công; hiệu quả phân bổ và các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả phân bố. Mời các bạn tham khảo!

   33 p hict 23/03/2022 19 0

 • Bài giảng Phân tích chi tiêu công: Chương 5 - Phân tích chi tiêu công trong giáo dục

  Bài giảng Phân tích chi tiêu công: Chương 5 - Phân tích chi tiêu công trong giáo dục

  Nội dung chính của bài giảng trình bày vai trò chi tiêu công trong giáo dục; phân tích chi phí – lợi ích trong chi tiêu giáo dục và phân tích cross – countries trong chi tiêu giáo dục. Mời các bạn tham khảo!

   31 p hict 23/03/2022 16 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số