• Xây dựng hệ thống báo cáo trực quan phục vụ phát triển ngân hàng số: Nghiên cứu thử nghiệm tại ngân hàng dầu khí toàn cầu Việt Nam

  Xây dựng hệ thống báo cáo trực quan phục vụ phát triển ngân hàng số: Nghiên cứu thử nghiệm tại ngân hàng dầu khí toàn cầu Việt Nam

  Phát triển ngân hàng số là một trong những xu hướng tất yếu để các ngân hàng Việt Nam có thể thích ứng và phát triển bền vững trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Phần lớn các ngân hàng thương mại Việt Nam đều coi phát triển ngân hàng số là mục tiêu chiến lược kinh doanh và chiếm lĩnh thị trường.

   18 p hict 29/11/2021 20 0

 • Chuyển đổi số trong lĩnh vực ngân hàng bán lẻ tại Việt Nam: Xu hướng tất yếu hiện nay

  Chuyển đổi số trong lĩnh vực ngân hàng bán lẻ tại Việt Nam: Xu hướng tất yếu hiện nay

  Trên cơ sở tham khảo và tổng hợp nhiều tài liệu liên quan đến chuyển đổi số trong lĩnh vực ngân hàng, bài viết này sẽ trình bày ba nội dung chủ yếu: Khái quát về dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại Việt Nam trong bối cảnh chuyển đổi số; Xu hướng chuyển đổi số trong lĩnh vực ngân hàng bán lẻ tại Việt nam; Những cơ hội, thách thức khi thực hiện...

   11 p hict 29/11/2021 24 0

 • Tác động của chuyển đổi số và các bước chuyển đổi đối với ngành ngân hàng tại Việt Nam

  Tác động của chuyển đổi số và các bước chuyển đổi đối với ngành ngân hàng tại Việt Nam

  Chuyển đổi số đang có nhiều tác động đến ngành ngân hàng và đặt ra vấn đề cấp thiết cần chuyển đổi để phù hợp hơn với bối cảnh hiện nay. Bằng phương pháp thu thập thông tin và dữ liệu thứ cấp sau đó phân tích và tổng hợp, bài viết này đã đưa ra tổng quan bối cảnh và các bước chuyển đổi đối với ngành ngân hàng tại Việt Nam,...

   8 p hict 29/11/2021 20 0

 • Công nghệ tài chính trong lĩnh vực ngân hàng tại Việt Nam

  Công nghệ tài chính trong lĩnh vực ngân hàng tại Việt Nam

  Công nghệ đang làm thay đổi sâu sắc lĩnh vực tài chính, những thay đổi này đã diễn ra trong vài năm và ảnh hưởng đến hầu hết các quốc gia trên thế giới. Mục đích của bài viết này là cung cấp một cái nhìn tổng quan về cuộc cách mạng công nghệ tài chính trong ngành ngân hàng Việt Nam trên khía cạnh các các tiềm năng và xu hướng chính.

   12 p hict 29/11/2021 25 0

 • Tiền số của Ngân hàng Trung ương

  Tiền số của Ngân hàng Trung ương

  Bài nghiên cứu này nêu ra các vấn đề cơ bản liên quan đến tiền số NHTW như: Khái niệm, đặc điểm, chức năng, vai trò, các vấn đề pháp lý khi phát hành tiền số, các hình thức của tiền số NHTW, các NHTW có nên phát hành tiền số hay không?.

   9 p hict 29/11/2021 27 0

 • Phát triển công nghệ ngân hàng số trong giai đoạn hiện nay

  Phát triển công nghệ ngân hàng số trong giai đoạn hiện nay

  Bài viết tập trung phân tích những nội dung cơ bản, những lợi ích cơ bản của ngân hàng số. Đồng thời cũng phân tích bốn thách thức cơ bản nhất về phát triển ngân hàng số trên thế giới hiện nay. Một số liên hệ với thực tiễn triển khai tại Việt Nam hiện nay và đưa ra khuyến nghị.

   8 p hict 29/11/2021 20 0

 • Chuyển đổi số – thách thức của các ngân hàng thương mại Việt Nam

  Chuyển đổi số – thách thức của các ngân hàng thương mại Việt Nam

  Bài viết đã phân tích hệ thống thanh toán điện tử mà các NHTM đã đang và triển khai thực hiện, đồng thời chỉ ra một số khó khăn trong việc chuyển đổi số của các NHTM Việt Nam trong bối cảnh các ngân hàng toàn cầu đã bước vào giai đoạn thứ 3 của Fintech.

   11 p hict 29/11/2021 21 0

 • Ứng dụng khoa học dữ liệu trong ngân hàng tài chính

  Ứng dụng khoa học dữ liệu trong ngân hàng tài chính

  Khoa học dữ liệu (KHDL) đang được ứng dụng vào rất nhiều lĩnh vực của nền kinh tế số, tạo những chuyển biến ấn tượng, giúp tăng hiệu quả và năng suất của doanh nghiệp. Bài viết này đi sâu vào phân tích những ứng dụng của KHDL trong một số ngành như ngân hàng, tài chính.

   9 p hict 29/11/2021 21 0

 • Phát triển tiền kỹ thuật số và công nghệ ngân hàng số trong giai đoạn nền kinh tế hội nhập quốc tế hiện nay

  Phát triển tiền kỹ thuật số và công nghệ ngân hàng số trong giai đoạn nền kinh tế hội nhập quốc tế hiện nay

  Việt Nam đang tiếp tục hội nhập kinh tế quốc tế sôi động. Do đó, xu hướng phát triển nền kinh tế số trên thế giới đang tác động mạnh đến Việt Nam, đặc biệt là tiền kỹ thuật số, công nghệ ngân hàng số. Bài viết đưa ra những phân biệt cơ bản về những khái niệm, từ ngữ, giao dịch nói trên, khái quát thế giới và Trung Quốc, triển khai...

   12 p hict 29/11/2021 21 0

 • Ứng dụng công nghệ thanh toán điện tử của các doanh nghiệp – cơ hội và thách thức cho các ngân hàng thương mại Việt Nam

  Ứng dụng công nghệ thanh toán điện tử của các doanh nghiệp – cơ hội và thách thức cho các ngân hàng thương mại Việt Nam

  Cuộc cách mạng công nghiệp (CMCN) 4.0 đang diễn ra mạnh mẽ trên thế giới, tác động lớn đến nền kinh tế Việt Nam nói chung và hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp, nhất là các Ngân hàng thương mại (NHTM) ở nước ta nói riêng. Với sự xuất hiện của một loạt các công nghệ mới đột phá như công nghệ robotics, trí tuệ nhân tạo, tự động hoá,...

   8 p hict 29/11/2021 22 0

 • Phát triển ngân hàng xanh thông qua ngân hàng trực tuyến: Mối quan hệ giữa chất lượng website, sự trở lại khách hàng và quản trị quan hệ khách hàng điện tử (E-CRM)

  Phát triển ngân hàng xanh thông qua ngân hàng trực tuyến: Mối quan hệ giữa chất lượng website, sự trở lại khách hàng và quản trị quan hệ khách hàng điện tử (E-CRM)

  Nghiên cứu nhằm xác định ảnh hưởng của các biến số chất lượng website đối với sự trở lại khách hàng cũng như tiền đề để phát triển hệ thống e-CRM tại thị trường Việt Nam. Kết quả nghiên cứu cho thấy rằng chất lượng thông tin, tính tương tác và sự điều hướng là những biến số có tác động mạnh mẽ nhất trong thang đo chất lượng...

   10 p hict 29/11/2021 18 0

 • Ebook Tiền tệ, ngân hàng và thị trường tài chính: Phần 2

  Ebook Tiền tệ, ngân hàng và thị trường tài chính: Phần 2

  Tiếp nối phần 1, phần 2 của ebook "Tiền tệ, ngân hàng và thị trường tài chính" tiếp trình bày các nội dung về các nội dung chính sau: Giải thích thái độ cư xử của người gửi tiền và của ngân hàng: Mô hình lượng tiền cung ứng đầy đủ; Hệ thống dự trữ Liên bang và chỉ đạo chính sách tiền tệ; Tài chính quốc tế; Lý thuyết tiền tệ. Mời các...

   497 p hict 27/10/2021 48 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số