• Ebook Lập trình window với C# Sharp.Net - Phương Lan (Chủ biên)

  Ebook Lập trình window với C# Sharp.Net - Phương Lan (Chủ biên)

  Ebook Lập trình window với C# Sharp.Net trang bị cho các bạn những kiến thức về bộ khung .NET, ngôn ngữ C#, Windows Forms, kỹ thuật Web, gói kết hợp. Tài liệu hữu ích cho các bạn thuộc chuyên ngành Công nghệ thông tin nhất là những bạn quan tâm tới lĩnh vực lập trình.

   618 p hict 25/08/2015 197 3

 • Bài giảng Bảo mật hệ thống thông tin - Chương 1: Tổng quan về bảo mật hệ thống thông tin

  Bài giảng Bảo mật hệ thống thông tin - Chương 1: Tổng quan về bảo mật hệ thống thông tin

  Chương 1 Bài giảng Bảo mật hệ thống thông tin giới thiệu tổng quan về bảo mật hệ thống thông tin như yêu cầu về an toàn thông tin, nguy cơ và hiểm họa, phân loại tấn công mạng ,... Mời bạn đọc tham khảo.

   82 p hict 25/08/2015 191 2

 • Bài giảng Bảo mật hệ thống thông tin - Chương 2: Mã đối xứng (cổ điển)

  Bài giảng Bảo mật hệ thống thông tin - Chương 2: Mã đối xứng (cổ điển)

  Bài giảng Bảo mật hệ thống Thông tin - Chương 2: Mã đối xứng (cổ điển) trình bày các khái niệm cơ bản, thuật ngữ về mã hóa, các yêu cầu về mã hóa, mật mã, thám mã và các nội dung khác.

   52 p hict 25/08/2015 217 2

 • Bài giảng Bảo mật hệ thống thông tin - Chương 3: Quản lý khóa mã công khai

  Bài giảng Bảo mật hệ thống thông tin - Chương 3: Quản lý khóa mã công khai

  Nội dung Chương 3: Quản lý khóa mã công khai giới thiệu về mã khóa riêng, mã khóa công khai, tính an toàn của khóa công khai, quản lý khóa. Tham khảo nội dung bài giảng để nắm bắt nội dung chi tiết.

   40 p hict 25/08/2015 185 2

 • Bài giảng Lập trình Java cơ bản

  Bài giảng Lập trình Java cơ bản

  Bài giảng Ngôn ngữ lập trình Java gồm các nội dung chính: giới thiệu ngôn ngữ lập trình Java, các phần tử cơ bản của ngôn ngữ lập trình Java, gói và interface, xử lý biệt lệ, lập trình giao diện với AWT, Applets, lập trình đa tuyến, các luồng I/O, kết nối cơ sở dữ liệu. Đây là tài liệu tham khảo, giảng dạy dành cho sinh viên và giảng viên ngành...

   239 p hict 25/08/2015 189 2

 • Ebook Hướng dẫn sử dụng Autodest Inventor

  Ebook Hướng dẫn sử dụng Autodest Inventor

  Ebook Hướng dẫn sử dụng Autodest Inventor sẽ cung cấp cho các bạn những kĩ năng cơ bản cần cho việc bắt đầu sử dụng Autodesk Inventor và sữ dụng chúng một cách hiệu quả nhất. Trong những chương sau đây sẽ đưa ra những nét đặc trưng cơ bản nhất của Autodesk Inventor qua các ví dụ và thực hiện từng bước để thực hiện chúng. Các file dữ liệu...

   249 p hict 25/08/2015 208 2

 • Giáo trình Photoshop CS 8.0 - Phần I

  Giáo trình Photoshop CS 8.0 - Phần I

  Giáo trình Photoshop CS 8.0 - Phần I trình bày các nội dung sau: vùng làm việc, làm việc với vùng chọn, các điều cơ bản về Layer, cách nhập và xử lý văn bản, kỹ thuật vẽ cơ bản của công cụ pen, chỉnh sửa ảnh, các nhóm bộ lọc, các điều cần lưu ý khi tạo hiệu ứng,... Đây là tài liệu học tập, tham khảo dành cho sinh viên Đồ họa.

   72 p hict 25/08/2015 254 3

 • Giáo trình Photoshop CS 8.0 - Phần II

  Giáo trình Photoshop CS 8.0 - Phần II

  Giáo trình Photoshop CS 8.0 - Phần II giới thiệu các nội dung chính: kỹ thuật tô vẽ nâng cao, tạo các ảnh hoạt hình cho web, phần bài tập làm thêm. Đây là tài liệu học tập, tham khảo dành cho sinh viên Đồ họa.

   40 p hict 25/08/2015 196 3

 • Giáo trình Visual FoxPro 6.0

  Giáo trình Visual FoxPro 6.0

  Visual FoxPro 6.0 (gọi tắt là VF) là một hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ (QTCSDL) trong bộ Microsoft Visual Studio 6.0. Đây là một hệ QTCSDL trực quan, mạnh và hướng đối tượng. Giáo trình Visual FoxPro 6.0 đi tìm hiểu về phần mềm này, giúp người học nắm được các chức năng cũng như sử dụng phần mềm này một cách thành thạo.

   146 p hict 20/08/2015 385 3

 • Giáo trình Nhập môn Mạng máy tính - Hồ Đắc Phương

  Giáo trình Nhập môn Mạng máy tính - Hồ Đắc Phương

  Nội dung giáo trình gồm có 5 chương: Chương mở đầu, chương 1 giới thiệu chung về Mạng máy tính, chương 2 khái quát về tầng ứng dụng, chương 3 trình bày tầng giao vận, chương 4 tập trung tìm hiểu tầng mạng, chương cuối cùng - chương 5 nghiên cứu về tầng liên kết dữ liệu.

   193 p hict 27/04/2015 812 5

 • Giáo trình Thiết kế và Xây dựng mạng LAN và WAN - NXB Hà Nội

  Giáo trình Thiết kế và Xây dựng mạng LAN và WAN - NXB Hà Nội

  Giáo trình Thiết kế và Xây dựng mạng LAN và WAN có nội dung trình bày các kiến thức tổng quan về mạng máy tính, các kiến thức cơ bản về mạng LAN và thiết kế mạng LAN, mạng WAN và thiết kế mạng WAN như cấu trúc mạng, phương thức truy cập đường truyền, hệ thống mạng, các thiết bị dùng, giao thức kết nối, an ninh mạng.

   164 p hict 27/04/2015 801 3

 • Giáo trình Mạng máy tính: Phần 1 - Ngô Bá Hùng

  Giáo trình Mạng máy tính: Phần 1 - Ngô Bá Hùng

  Dưới đây là giáo trình Mạng máy tính phần 1 được biên tập bởi Ngô Bá Hùng. Phần 1 của giáo trình này gồm 4 chương đầu với các nội dung tổng quan về mạng máy tính, thành phần của mạng máy tính, chức năng của tầng liên kết dữ liệu. Mời các bạn tham khảo.

   81 p hict 27/04/2015 309 2

Hướng dẫn khai thác thư viện số