• Bài giảng môn học Marketing căn bản: Chương 6 – Nguyễn Thị Trang Nhung

  Bài giảng môn học Marketing căn bản: Chương 6 – Nguyễn Thị Trang Nhung

  Bài giảng môn học "Marketing căn bản - Chương 6: Quyết định về giá cả" cung cấp cho người học các kiến thức: Tổng quan về giá, các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định về giá, xác định mức giá bán, chiến lược giá. Mời các bạn cùng tham khảo.

   48 p hict 28/03/2017 2 0

 • Bài giảng môn học Marketing căn bản: Chương 4 – Nguyễn Thị Trang Nhung

  Bài giảng môn học Marketing căn bản: Chương 4 – Nguyễn Thị Trang Nhung

  Bài giảng môn học "Marketing căn bản - Chương 4: Phân khúc thị trường, lựa chọn thị trường mục tiêu, định vị sản phẩm" cung cấp cho người học các kiến thức: Phân khúc thị trường, lựa chọn thị trường mục tiêu (lựa chọn các khúc thị trường), định vị sản phẩm. Mời các bạn cùng tham khảo.

   66 p hict 28/03/2017 1 0

 • Bài giảng môn học Marketing căn bản: Chương 8 – Nguyễn Thị Trang Nhung

  Bài giảng môn học Marketing căn bản: Chương 8 – Nguyễn Thị Trang Nhung

  Bài giảng môn học "Marketing căn bản - Chương 8: Chiến lược xúc tiến" trình bày các kiến thức: Khái quát về chiến lược xúc tiến, các công cụ của xúc tiến hỗn hợp, quảng cáo, đánh giá hiệu quả quảng cáo. Mời các bạn cùng tham khảo.

   46 p hict 28/03/2017 1 0

 • Bài giảng Nguyên lý kế toán: Chương 1 - ThS. Nguyễn Thị Hồng Hạnh

  Bài giảng Nguyên lý kế toán: Chương 1 - ThS. Nguyễn Thị Hồng Hạnh

  Bài giảng Nguyên lý kế toán - Chương 1: Tổng quan về kế toán cung cấp các kiến thức giúp người học có thể Mô tả bản chất của kế toán như một hệ thống thông tin phục vụ cho việc ra quyết định; nêu các lĩnh vực kế toán khác nhau và giải thích sự khác biệt; mô tả môi trường của kế toán bao gồm các định chế pháp lý và tổ chức nghề...

   6 p hict 28/03/2017 0 0

 • Bài giảng Nguyên lý kế toán: Chương 3 - ThS. Nguyễn Thị Hồng Hạnh

  Bài giảng Nguyên lý kế toán: Chương 3 - ThS. Nguyễn Thị Hồng Hạnh

  Bài giảng Nguyên lý kế toán - Chương 3: Tài khoản và ghi sổ kép cung cấp cho người học các kiến thức: Tài khoản kế toán, ghi sổ kép, vận dụng tài khoản kế toán và ghi sổ kép để ghi nhận nghiệp vụ kinh tế phát sinh. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   10 p hict 28/03/2017 0 0

 • Bài giảng Nguyên lý kế toán: Chương 2 - ThS. Nguyễn Thị Hồng Hạnh

  Bài giảng Nguyên lý kế toán: Chương 2 - ThS. Nguyễn Thị Hồng Hạnh

  Bài giảng Nguyên lý kế toán - Chương 2: Báo cáo tài chính cung cấp cho người học các kiến thức: Giới thiệu về báo cáo tài chính, các khái niệm và nguyên tắc cơ bản, những hạn chế của báo cáo tài chính. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   20 p hict 28/03/2017 0 0

 • Bài giảng Nguyên lý kế toán: Chương 4 - ThS. Nguyễn Thị Hồng Hạnh

  Bài giảng Nguyên lý kế toán: Chương 4 - ThS. Nguyễn Thị Hồng Hạnh

  Bài giảng Nguyên lý kế toán - Chương 4: Khóa sổ và lập báo cáo tài chính cung cấp cho người học các kiến thức: Các nguyên tắc kế toán liên quan đến việc xác định lợi nhuận; các khoản điều chỉnh và các bút toán điều chỉnh; các bút toán khóa sổ và kết chuyển; hoàn thành chu trình kế toán; phương pháp bảng tính trong kế toán.

   11 p hict 28/03/2017 0 0

 • Bài giảng Nguyên lý kế toán: Chương 5 - ThS. Nguyễn Thị Hồng Hạnh

  Bài giảng Nguyên lý kế toán: Chương 5 - ThS. Nguyễn Thị Hồng Hạnh

  Bài giảng Nguyên lý kế toán - Chương 5: Quy trình kế toán cung cấp các kiến thức giúp sinh viên có thể nêu các bước công việc trong một quy trình kế toán, giải thích vai trò và những yêu cầu của chứng từ kế toán; trình bày nội dung và kết cấu các loại sổ sách kế toán chủ yếu, trình bày mục đích, yêu cầu và nội dung tổ chức công tác kế toán...

   8 p hict 28/03/2017 0 0

 • Bài giảng môn Kế toán thuế và lập báo cáo thuế: Chương 6 - Nguyễn Thị Ngọc Điệp

  Bài giảng môn Kế toán thuế và lập báo cáo thuế: Chương 6 - Nguyễn Thị Ngọc Điệp

  Bài giảng "Kế toán thuế và lập báo cáo thuế - Chương 6: Kế toán thuế xuất nhập khẩu" cung cấp cho người học các kiến thức: Những vấn đề cơ bản của thuế xuất khẩu, nhập khẩu, rủi ro và cơ hội; tổ chức chứng từ, ghi sổ kế toán, trình bày trên BCTC. Mời các bạn cùng tham khảo.

   11 p hict 28/03/2017 1 0

 • Bài giảng môn Kế toán thuế và lập báo cáo thuế: Chương 2 - Nguyễn Thị Ngọc Điệp

  Bài giảng môn Kế toán thuế và lập báo cáo thuế: Chương 2 - Nguyễn Thị Ngọc Điệp

  Bài giảng "Kế toán thuế và lập báo cáo thuế - Chương 2: Tổ chức kế toán thuế giá trị gia tăng" trình bày những vấn đề cơ bản về thuế GTGT; rủi ro và cơ hội; tổ chức chứng từ kế toán; ghi sổ kế toán, trình bày trên BCTC; lập báo cáo thuế GTGT. Mời các bạn cùng tham khảo.

   28 p hict 28/03/2017 1 0

 • Bài giảng môn Kế toán thuế và lập báo cáo thuế: Chương 1 - Nguyễn Thị Ngọc Điệp

  Bài giảng môn Kế toán thuế và lập báo cáo thuế: Chương 1 - Nguyễn Thị Ngọc Điệp

  Bài giảng "Kế toán thuế và lập báo cáo thuế - Chương 1: Tổng quan về kế toán và thuế" trình bày các nội dung: Tổng quan về kế toán, tổng quan về thuế, rủi ro và cơ hội, những điểm tương đồng và khác biệt giữa kế toán và thuế. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   13 p hict 28/03/2017 1 0

 • Bài giảng môn Kế toán thuế và lập báo cáo thuế: Chương 5 - Nguyễn Thị Ngọc Điệp

  Bài giảng môn Kế toán thuế và lập báo cáo thuế: Chương 5 - Nguyễn Thị Ngọc Điệp

  Bài giảng "Kế toán thuế và lập báo cáo thuế - Chương 5: Kế toán thuế tiêu thụ đặc biệt" trình bày các nội dung: Những vấn đề cơ bản của thuế TTĐB, rủi ro và cơ hội, tổ chức kế toán thuế TTĐB, trình bày thông tin về thuế TTĐB trên BCTC và báo cáo thuế.

   15 p hict 28/03/2017 0 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số