• Bài giảng Nguyên lý kế toán: Chương 4 - ThS. Nguyễn Tài Yên

  Bài giảng Nguyên lý kế toán: Chương 4 - ThS. Nguyễn Tài Yên

  Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Tài khoản kế toán, ghi sổ kép, vận dụng phương pháp tài khoản kế toán và ghi sổ kép, mối quan hệ giữa tài khoản kế toán với Bảng cân đối kế toán và Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh... Mời các bạn cùng tham khảo.

   55 p hict 27/07/2020 17 0

 • Bài giảng Nguyên lý kế toán: Chương 5 - ThS. Nguyễn Tài Yên

  Bài giảng Nguyên lý kế toán: Chương 5 - ThS. Nguyễn Tài Yên

  Mục tiêu của bài giảng là giúp người học mô tả và phân biệt các quá trình kinh doanh chủ yếu trong doanh nghiệp thương mại và doanh nghiệp sản xuất; vận dụng các nguyên tắc và phương pháp kế toán để thực hiện kế toán các quá trình kinh doanh chủ yếu trong doanh nghiệp thương mại và doanh nghiệp sản xuất.

   86 p hict 27/07/2020 15 0

 • Bài giảng Tin học đại cương: Chương 2 - Đại học Nông nghiệp Hà Nội

  Bài giảng Tin học đại cương: Chương 2 - Đại học Nông nghiệp Hà Nội

  Bài giảng "Tin học đại cương - Chương 2: Cấu trúc máy tính" cung cấp cho người học các kiến thức: Giới thiệu máy tính, chức năng và sơ đồ cấu trúc của máy tính, các bộ phận cơ bản của máy tính. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   41 p hict 27/07/2020 14 0

 • Bài giảng Tin học đại cương: Chương 3 - Đại học Nông nghiệp Hà Nội

  Bài giảng Tin học đại cương: Chương 3 - Đại học Nông nghiệp Hà Nội

  Bài giảng "Tin học đại cương - Chương 3: Phần mềm máy tính và hệ điều hành" trình bày các nội dung: Khái niệm phần mềm, phân loại phần mềm, quy trình phát triển phần mềm, phần mềm mã nguồn mở, khái niệm hệ điều hành, lịch sử phát triển của hệ điều hành,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   55 p hict 27/07/2020 16 0

 • Bài giảng Tin học đại cương: Chương 4 - Đại học Nông nghiệp Hà Nội

  Bài giảng Tin học đại cương: Chương 4 - Đại học Nông nghiệp Hà Nội

  Bài giảng "Tin học đại cương - Chương 4: Mạng máy tính và internet" cung cấp cho người học các kiến thức: Tổng quan về mạng máy tính, internet, một số dịch vụ cơ bản của Internet. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   51 p hict 27/07/2020 13 0

 • Bài giảng Tin học đại cương: Chương 5 - Đại học Nông nghiệp Hà Nội

  Bài giảng Tin học đại cương: Chương 5 - Đại học Nông nghiệp Hà Nội

  Bài giảng "Tin học đại cương - Chương 5: Cơ sở dữ liệu" cung cấp cho người học các kiến thức: Cơ sở dữ liệu, hệ quản trị cơ sở dữ liệu, ngôn ngữ truy vấn SQL. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   70 p hict 27/07/2020 15 0

 • Bài giảng Tin học đại cương: Chương 6 - Đại học Nông nghiệp Hà Nội

  Bài giảng Tin học đại cương: Chương 6 - Đại học Nông nghiệp Hà Nội

  Bài giảng "Tin học đại cương - Chương 6: Thuật toán và Ngôn ngữ lập trình" cung cấp cho người học các kiến thức: Phương pháp giải quyết vấn đề bằng máy tính, thuật toán, ngôn ngữ lập trình. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   31 p hict 27/07/2020 11 0

 • Bài giảng Tin học đại cương: Chương 1 - Đại học Nông nghiệp Hà Nội

  Bài giảng Tin học đại cương: Chương 1 - Đại học Nông nghiệp Hà Nội

  Bài giảng "Tin học đại cương - Chương 1: Giới thiệu chung" cung cấp cho người học một số khái niệm cơ bản, biểu diễn thông tin trong máy tính, mã hóa thông tin, ứng dụng của công nghệ thông tin. Mời các bạn cùng tham khảo.

   33 p hict 27/07/2020 12 0

 • Ngữ dụng học của trạng ngữ tiếng Anh

  Ngữ dụng học của trạng ngữ tiếng Anh

  Cấu trúc thông tin thường được hiểu như một mức độ khác để miêu tả cấu trúc câu. Cấu trúc thông tin thường không tính đến cấu trúc cú pháp. Cấu trúc thông tin có nhiều tên gọi khác nhau như phân đoạn thực tại câu, phối cảnh chức năng câu, đóng gói thông tin, tổ chức theo ngữ cảnh v.v … và được mô tả qua nhiều thuật ngữ khác nhau như...

   8 p hict 27/07/2020 12 0

 • Hoạt dộng ngoại khóa trong học tập kỹ năng nói tiếng Anh ở trường đại học: Thực trạng và ý kiến phản hồi của sinh viên

  Hoạt dộng ngoại khóa trong học tập kỹ năng nói tiếng Anh ở trường đại học: Thực trạng và ý kiến phản hồi của sinh viên

  Bài viết đề cập các khái niệm và ý nghĩa của HĐNK cũng như quan niệm mới của HĐNK trong việc tổ chức dạy kỹ năng Nói Tiếng Anh cho sinh viên, đồng thời miêu tả thực trạng việc sinh viên được tham gia hoạt động ngoại khóa (HĐNK) khi học kỹ năng Nói Tiếng Anh.

   8 p hict 27/07/2020 14 0

 • Sử dụng trò chơi ngôn ngữ trong giảng dạy tiếng Anh

  Sử dụng trò chơi ngôn ngữ trong giảng dạy tiếng Anh

  Là giáo viên trực tiếp giảng dạy bộ môn tiếng Anh tại Trường Đại học Xây dựng Miền Trung, tôi hiểu bộ môn Tiếng Anh góp phần không nhỏ trong việc đầu tư kiến thức, mở rộng tầm hiểu biết của sinh viên để giao lưu với thế giới, nắm bắt những thông tin có giá trị, những công nghệ khoa học tiên tiến trên toàn thế giới.

   5 p hict 27/07/2020 11 0

 • Đối chiếu cấu trúc âm tiết và âm đầu tiếng Anh với tiếng Việt

  Đối chiếu cấu trúc âm tiết và âm đầu tiếng Anh với tiếng Việt

  Mối quan hệ tác động qua lại giữa nghiên cứu đối chiếu với việc dạy và học ngoại ngữ rất khắn khít với nhau. Đặc biệt là trong phạm vi nghiên cứu đối chiếu với việc phân tích lỗi trong khi học và sử dụng ngoại ngữ.

   4 p hict 27/07/2020 10 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số