• Bài giảng Quản trị sản phẩm: Chương 8 - Trần Nhật Minh

  Bài giảng Quản trị sản phẩm: Chương 8 - Trần Nhật Minh

  Bài giảng "Quản trị sản phẩm - Chương 8: Phân tích hiệu quả trong quản trị sản phẩm" cung cấp cho người học các kiến thức: Tại sao cần đánh giá hiệu quả, đánh giá hiệu quả của cái gì, các công cụ đánh giá, đánh giá hiệu quả ngân sách marketing, hoạt động kiểm soát chiến lược sản phẩm.

   47 p hict 24/04/2017 1 1

 • Bài giảng Quản trị bán hàng: Chương 2 - ThS. Ngô Thị Phương Anh

  Bài giảng Quản trị bán hàng: Chương 2 - ThS. Ngô Thị Phương Anh

  Bài giảng "Quản trị bán hàng - Chương 2: Kỹ năng bán hàng" trình bày các nội dung: Các vấn đề liên quan đến bán hàng, hành vi mua của khách hàng cá nhân, hành vi mua của khách hàng tổ chức, khách hàng tiềm năng. Mời các bạn cùng tham khảo.

   28 p hict 24/04/2017 4 1

 • Bài giảng Quản trị bán hàng: Chương 5 - ThS. Ngô Thị Phương Anh

  Bài giảng Quản trị bán hàng: Chương 5 - ThS. Ngô Thị Phương Anh

  Bài giảng "Quản trị bán hàng - Chương 5: Lập kế hoạch dự báo thiết lập ngân sách – Chỉ tiêu bán hàng" cung cấp cho người học các kiến thức: Lập kế hoạch bán hàng, phân tích và các công cụ phân tích, dự báo bán hàng, lập chỉ tiêu và ngân sách. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   32 p hict 24/04/2017 1 1

 • Bài giảng Quản trị bán hàng: Chương 3 - ThS. Ngô Thị Phương Anh

  Bài giảng Quản trị bán hàng: Chương 3 - ThS. Ngô Thị Phương Anh

  Bài giảng "Quản trị bán hàng - Chương 3: Những tình huống bán hàng đặc biệt" cung cấp cho người học các kiến thức: Khách hàng quốc gia, đại diện cho nhà sản xuất, telemarketing and online marketing, triển lãm thương mại. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   26 p hict 24/04/2017 2 1

 • Bài giảng Quản trị bán hàng: Chương 6 - ThS. Ngô Thị Phương Anh

  Bài giảng Quản trị bán hàng: Chương 6 - ThS. Ngô Thị Phương Anh

  Bài giảng "Quản trị bán hàng - Chương 6: Quản lý sản xuất khu vực bán hàng" trình bày các kiến thức: Năng suất của lực lượng bán hàng, tăng năng suất thông quan phân chi khu vực, tăng năng suất thông qua KH trong khu vực, tự động hóa lực lượng bán hàng. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   25 p hict 24/04/2017 1 1

 • Bài giảng Quản trị bán hàng: Chương 1 - ThS. Ngô Thị Phương Anh

  Bài giảng Quản trị bán hàng: Chương 1 - ThS. Ngô Thị Phương Anh

  Bài giảng "Quản trị bán hàng - Chương 1: Tổng quan về bán hàng và quản trị bán hàng" cung cấp cho người học các kiến thức: Tổng quan về bán hàng, tổng quan về quản trị bán hàng, những vấn đề của bán hàng hiện đại. Mời các bạn cùng tham khảo.

   124 p hict 24/04/2017 1 1

 • Bài giảng Quản trị bán hàng: Chương 4 - ThS. Ngô Thị Phương Anh

  Bài giảng Quản trị bán hàng: Chương 4 - ThS. Ngô Thị Phương Anh

  Bài giảng "Quản trị bán hàng - Chương 4: Giám đốc bán hàng" cung cấp cho người học các kiến thức: Giới thiệu chung về giám đốc bán hàng, quá trình thăng tiến, giám đốc bán hàng hiệu quả, thuận lợi và khó khăn. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   17 p hict 24/04/2017 2 1

 • Bài giảng Quản trị bán hàng: Chương 7 - ThS. Ngô Thị Phương Anh

  Bài giảng Quản trị bán hàng: Chương 7 - ThS. Ngô Thị Phương Anh

  Bài giảng "Quản trị bán hàng - Chương 7: Xây dựng – Tuyển dụng – Đào tạo đội ngũ bán hàng" trình bày các nội dung: Xây dựng tiến trình tuyển dụng, xác định nhu cầu tuyển dụng, nguồn tuyển dụng, phân tích hồ sơ ứng viên, đánh giá quá trình tuyển chọn,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   37 p hict 24/04/2017 2 1

 • Bài giảng Quản trị bán hàng: Chương 8 - ThS. Ngô Thị Phương Anh

  Bài giảng Quản trị bán hàng: Chương 8 - ThS. Ngô Thị Phương Anh

  Bài giảng "Quản trị bán hàng - Chương 8: Thù lao – Động viên – Đánh giá" cung cấp cho người học các kiến thức: Động viên nhân viên bán hàng, các phương pháp động viên, thu nhập của bán hàng, các khoản phụ cấp,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   24 p hict 24/04/2017 3 1

 • Bài giảng Quản trị chuỗi cung ứng: Chương 1 - ThS. Ngô Thị Phương Anh

  Bài giảng Quản trị chuỗi cung ứng: Chương 1 - ThS. Ngô Thị Phương Anh

  Bài giảng "Quản trị chuỗi cung ứng - Chương 1: Tổng quan về chuỗi cung ứng" trình bày các nội dung: Tìm hiểu về chuỗi cung ứng và quản trị chuỗi cung ứng, các thành phần của chuỗi cung ứng, các đối tượng chính tham gia vào chuỗi cung ứng, doanh nghiệp Việt Nam hiện nay nhìn nhận thế nào về hoạt động Quản trị chuỗi cung ứng.

   36 p hict 24/04/2017 1 1

 • Bài giảng Quản trị chuỗi cung ứng: Chương 6 - ThS. Ngô Thị Phương Anh

  Bài giảng Quản trị chuỗi cung ứng: Chương 6 - ThS. Ngô Thị Phương Anh

  Bài giảng "Quản trị chuỗi cung ứng - Chương 6: Xây dựng hệ thống chuỗi cung ứng" cung cấp cho người học các kiến thức: Tổ chức dự án phát triển hệ thống, thiết kế hệ thống chuỗi cung ứng, quy trình thiết kế hệ thống, xây dựng ngân sách dự án chi tiết,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   9 p hict 24/04/2017 2 1

 • Bài giảng Quản trị chuỗi cung ứng: Chương 5 - ThS. Ngô Thị Phương Anh

  Bài giảng Quản trị chuỗi cung ứng: Chương 5 - ThS. Ngô Thị Phương Anh

  Bài giảng "Quản trị chuỗi cung ứng - Chương 5: Đo lường hiệu quả hoạt động chuỗi cung ứng" cung cấp cho người học các kiến thức: Mô hình tương quan thị trường chuỗi cung ứng, đo lường hiệu quả hoạt động chuỗi cung ứng, khung đo lường hiệu quả, hoạt động thực hiện hiệu quả chuỗi cung ứng,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   15 p hict 24/04/2017 1 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số