• Ebook Bài tập ngữ pháp tiếng Anh: Phần 1

  Ebook Bài tập ngữ pháp tiếng Anh: Phần 1

  Ebook "Bài tập ngữ pháp tiếng Anh" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Kiến thức lý thuyết tiếng Anh cơ bản; Bài tập vận dụng ngữ pháp tiếng Anh về các câu, thì, sự phối hợp giữa câu chủ động - câu bị động;... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   205 p hict 25/07/2022 20 0

 • Ebook Bài tập ngữ pháp tiếng Anh: Phần 2

  Ebook Bài tập ngữ pháp tiếng Anh: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của ebook "Bài tập ngữ pháp tiếng Anh" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Bài tập các mệnh đề và cụm từ trong tiếng Anh, câu mệnh đề trong tiếng Anh; Chữ viết tắt thông dụng đo, cân, đong; Bảng liệt kê các động từ bất quy tắc;... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   189 p hict 25/07/2022 20 0

 • Ebook Tiếng Anh đàm thoại thực dụng: Phần 1

  Ebook Tiếng Anh đàm thoại thực dụng: Phần 1

  Ebook "Tiếng Anh đàm thoại thực dụng" được biên soạn nhằm cung cấp cho bạn đọc các vốn từ thiết yếu và mẫu câu đàm thoại cần thiết trong giao tiếp tiếng Anh hàng ngày. Phần 1 của tài liệu gồm một số nội dung chính sau: Intercouse (Giao tiếp) Congratulations and Compliments (Chúc mừng và khen ngợi) Education and Culture (Giáo dục và văn hóa);... Mời các bạn...

   60 p hict 25/07/2022 23 0

 • Ebook Tiếng Anh đàm thoại thực dụng: Phần 2

  Ebook Tiếng Anh đàm thoại thực dụng: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của ebook "Tiếng Anh đàm thoại thực dụng" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Transportation and Communication (Vận tải và truyền thông) Travelling (Du lịch) Eating and Drinking (Ăn uống); Amusement (Giải trí);... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   73 p hict 25/07/2022 18 0

 • Ebook Tài chính doanh nghiệp căn bản (Lý thuyết - Bài tập và bài giải): Phần 1

  Ebook Tài chính doanh nghiệp căn bản (Lý thuyết - Bài tập và bài giải): Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Lý thuyết và thực hành quản lý ứng dụng cho các doanh nghiệp Việt Nam tài chính doanh nghiệp căn bản" trình bày các nội dung: Đòn bẩy hoạt động và đòn bẩy tài chính, quyết định nguồn vốn và chi phí sử dụng vốn, quyết định cơ cấu vốn, quyết định chính sách cổ tức. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   149 p hict 25/07/2022 18 0

 • Ebook Tài chính doanh nghiệp căn bản (Lý thuyết - Bài tập và bài giải): Phần 2

  Ebook Tài chính doanh nghiệp căn bản (Lý thuyết - Bài tập và bài giải): Phần 2

  Phần 2 cuốn sách "Ebook Tài chính doanh nghiệp căn bản (Lý thuyết - Bài tập và bài giải)" trình bày các nội dung: Quyết định sát nhập và thâu tóm công ty, nhận dạng và đo lường rủi ro tài chính, quản lý rủi ro tín dụng và rủi ro tài chính, quản lý rủi ro tỷ giá và tổn thất ngoại hối. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   192 p hict 25/07/2022 16 0

 • Giáo trình Kiểm toán báo cáo tài chính: Phần 2 - PGS.TS. Nguyễn Phú Giang, TS. Nguyễn Viết Tiến (Đồng chủ biên)

  Giáo trình Kiểm toán báo cáo tài chính: Phần 2 - PGS.TS. Nguyễn Phú Giang, TS. Nguyễn Viết Tiến (Đồng chủ biên)

  Giáo trình "Kiểm toán báo cáo tài chính" được sử dụng làm tài liệu chính thức cho giảng dạy, học tập về kiểm toán, đồng thời có thể làm tài liệu tham khảo cho các trường có đào tạo ngành kiểm toán, kế toán và những người đang làm công tác kiểm toán, kế toán ở các đơn vị. Giáo trình được kết cấu thành 6 chương và chia làm 2 phần, phần 2...

   132 p hict 25/07/2022 15 0

 • Giáo trình Kiểm toán báo cáo tài chính: Phần 1 - PGS.TS. Nguyễn Phú Giang, TS. Nguyễn Viết Tiến (Đồng chủ biên)

  Giáo trình Kiểm toán báo cáo tài chính: Phần 1 - PGS.TS. Nguyễn Phú Giang, TS. Nguyễn Viết Tiến (Đồng chủ biên)

  Giáo trình "Kiểm toán báo cáo tài chính" được sử dụng làm tài liệu chính thức cho giảng dạy, học tập về kiểm toán, đồng thời có thể làm tài liệu tham khảo cho các trường có đào tạo ngành kiểm toán, kế toán và những người đang làm công tác kiểm toán, kế toán ở các đơn vị. Giáo trình được kết cấu thành 6 chương và chia làm 2 phần, phần 1...

   138 p hict 25/07/2022 16 0

 • Giáo trình Tổ chức công tác kế toán: Phần 1 - PGS. TS. Đoàn Vân Anh, PGS. TS. Phạm Đức Hiếu (Chủ biên)

  Giáo trình Tổ chức công tác kế toán: Phần 1 - PGS. TS. Đoàn Vân Anh, PGS. TS. Phạm Đức Hiếu (Chủ biên)

  Giáo trình "Tổ chức công tác kế toán" được biên soạn nhằm mục tiêu đáp ứng nhu cầu tài liệu giảng dạy, học tập giúp sinh viên hệ thống hóa các kiến thức khoa học về tổ chức công tác kế toán phù hợp với phát triển của nghề nghiệp và ứng dụng các thành tựu khoa học kỹ thuật trong kế toán. Giáo trình gồm có 6 chương và được chia thành 2...

   135 p hict 25/07/2022 14 0

 • Giáo trình Tổ chức công tác kế toán: Phần 2 - PGS. TS. Đoàn Vân Anh, PGS. TS. Phạm Đức Hiếu (Chủ biên)

  Giáo trình Tổ chức công tác kế toán: Phần 2 - PGS. TS. Đoàn Vân Anh, PGS. TS. Phạm Đức Hiếu (Chủ biên)

  Giáo trình "Tổ chức công tác kế toán" được biên soạn nhằm mục tiêu đáp ứng nhu cầu tài liệu giảng dạy, học tập giúp sinh viên hệ thống hóa các kiến thức khoa học về tổ chức công tác kế toán phù hợp với phát triển của nghề nghiệp và ứng dụng các thành tựu khoa học kỹ thuật trong kế toán. Phần 2 của giáo trình gồm có 3 chương với những...

   230 p hict 25/07/2022 16 0

 • Giáo trình Thị trường tài chính và các định chế tài chính: Phần 2 - PGS. TS Lê Thị Tuyết Hoa

  Giáo trình Thị trường tài chính và các định chế tài chính: Phần 2 - PGS. TS Lê Thị Tuyết Hoa

  Giáo trình Thị trường tài chính và các định chế tài chính được kết cấu gồm 3 phần chính và 11 chương, thông qua những nội dung trong những chương này, sinh viên có thể hiểu được thị trường tài chính và các định chế tài chính. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 2 giáo trình dưới đây.

   225 p hict 25/07/2022 15 0

 • Giáo trình Thị trường tài chính và các định chế tài chính: Phần 1 - PGS. TS Lê Thị Tuyết Hoa

  Giáo trình Thị trường tài chính và các định chế tài chính: Phần 1 - PGS. TS Lê Thị Tuyết Hoa

  Giáo trình Thị trường tài chính và các định chế tài chính được biên soạn nhằm mục đích cung cấp những kiến thức nền tảng và chuyên sâu về thị trường tài chính như: thị trường tiền tệ, thị trường trái phiếu, thị trường cổ phiếu, thị trường ngoại hối, thị trường các công cụ phái sinh;...Mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 1 giáo...

   369 p hict 25/07/2022 14 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số