• Giáo trình Thiết bị trong công nghiệp may - Nguyễn Trọng Hùng, Nguyễn Phương Nga

    Giáo trình Thiết bị trong công nghiệp may - Nguyễn Trọng Hùng, Nguyễn Phương Nga

    Giáo trình Thiết bị trong công nghiệp may có nội dung giới thiệu tổng quát về thiết bị trong công nghiệp may, công dụng và cách phân loại thiết bị may là nội dung chính được trình bày trong giáo trình này. Tham khảo giáo trình để biết được về các thiết bị tiêu biểu và cơ bản trong công nghiệp may như máy may bằng mộ kim, máy vắt sổ,... giúp ích cho...

     249 p hict 25/04/2015 507 55

Hướng dẫn khai thác thư viện số