• Bài giảng môn Vật liệu điện: Chương 9 - TS. Nguyễn Văn Dũng

  Bài giảng môn Vật liệu điện: Chương 9 - TS. Nguyễn Văn Dũng

  Bài giảng môn Vật liệu điện: Chương 9 trình bày về "Vật liệu từ". Nội dung cụ thể của chương này gồm có: Tính chất từ của vật liệu; Phân loại vật liệu từ; Từ hóa và nhiệt độ; Vùng từ tính; Vật liệu sắt từ mềm và cứng; Tổn hao sắt từ. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm chi tiết nội dung của bài giảng.

   64 p hict 28/12/2020 10 1

 • Bài giảng môn Vật liệu điện: Chương 1 - TS. Nguyễn Văn Dũng

  Bài giảng môn Vật liệu điện: Chương 1 - TS. Nguyễn Văn Dũng

  Bài giảng môn Vật liệu điện: Chương 1 cung cấp cho người học các kiến thức: Cấu tạo nguyên tử; Cấu tạo phân tử; Lý thuyết phân vùng năng lượng trong vật rắn. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   34 p hict 28/12/2020 11 1

 • Bài giảng môn Vật liệu điện: Chương 6 - TS. Nguyễn Văn Dũng

  Bài giảng môn Vật liệu điện: Chương 6 - TS. Nguyễn Văn Dũng

  Bài giảng môn Vật liệu điện: Chương 6 cung cấp cho người học các kiến thức: Giới thiệu; Phóng điện riêng (phóng điện điện tử, phóng điện thác hoặc dòng điện tử); Phóng điện điện cơ; Phóng điện nhiệt. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   15 p hict 28/12/2020 10 1

 • Bài giảng môn Vật liệu điện: Chương 2.1 - TS. Nguyễn Văn Dũng

  Bài giảng môn Vật liệu điện: Chương 2.1 - TS. Nguyễn Văn Dũng

  Bài giảng môn Vật liệu điện: Chương 2 do TS. Nguyễn Văn Dũng biên soạn nhằm mục đích phục vụ cho việc giảng dạy. Nội dung bài giảng gồm 2 phần lớn, phần 1 Vật liệu dẫn điện gồm có nội dung như: Phân loại; Bản chất của sự dẫn điện; Các tính chất cơ bản; Vật liệu có điện dẫn cao; Vật liệu có điện trở suất cao; Các kim loại khác....

   39 p hict 28/12/2020 10 1

 • Bài giảng môn Vật liệu điện: Chương 3 - TS. Nguyễn Văn Dũng

  Bài giảng môn Vật liệu điện: Chương 3 - TS. Nguyễn Văn Dũng

  Bài giảng môn Vật liệu điện: Chương 3 giúp người học hiểu về Các quá trình vật lý trong điện môi. Nội dung trình bày cụ thể gồm có: Sự phân cực của điện môi; Tính dẫn điện của điện môi; Tổn hao trong điện môi. Mời các bạn cùng tham khảo!

   59 p hict 28/12/2020 8 1

 • Bài giảng môn Vật liệu điện: Chương 4 - TS. Nguyễn Văn Dũng

  Bài giảng môn Vật liệu điện: Chương 4 - TS. Nguyễn Văn Dũng

  Cùng nắm kiến thức trong chương 4 Vật liệu cách điện thông qua việc tìm hiểu các nội dung sau: Tính chất và phân loại vật liệu cách điện; Vật liệu cách điện khí; Vật liệu cách điện rắn; Vật liệu cách điện lỏng. Mời các bạn cùng tham khảo!

   85 p hict 28/12/2020 10 1

 • Bài giảng môn Vật liệu điện: Chương 8 - TS. Nguyễn Văn Dũng

  Bài giảng môn Vật liệu điện: Chương 8 - TS. Nguyễn Văn Dũng

  Bài giảng môn Vật liệu điện: Chương 8 trình bày về "Tuổi thọ cách điện". Nội dung cụ thể của chương này gồm có: Giới thiệu; Ảnh hưởng của điện trường; Ảnh hưởng của nhiệt độ. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm chi tiết nội dung của bài giảng.

   9 p hict 28/12/2020 10 1

 • Thí nghiệm ảo mạch điện ba pha

  Thí nghiệm ảo mạch điện ba pha

  Bài viết trình bày ứng dụng lý thuyết về Lý thuyết mạch và Phương pháp mô hình hóa trên máy tính để nghiên cứu, xây dựng lưu đồ thuật toán, thiết kế giao diện và viết chương trình nhằm mô phỏng thí nghiệm, thực hành (TN – TH) ảo về Lý thuyết mạch mà không phải dùng các thiết bị thật.

   8 p hict 28/12/2020 10 1

 • Nghiên cứu thiết kế hệ thống thực nghiệm quản lý, điều khiển và giám sát điện năng thông minh

  Nghiên cứu thiết kế hệ thống thực nghiệm quản lý, điều khiển và giám sát điện năng thông minh

  Bài viết nghiên cứu thiết kế hệ thống thực nghiệm nhằm quản lý, điều khiển và giám sát điện năng của các phụ tải điện hạ áp. Các cảm biến điện áp, cảm biến dòng điện xoay chiều được sử dụng để đưa tín hiệu vào bo mạch Arduino nhằm đo lường các đại lượng cần thiết.

   9 p hict 28/12/2020 9 1

 • Nghiên cứu ứng dụng phân tích đẳng hình học cho bài toán điều khiển chủ động kết cấu tấm vật liệu phân lớp chức năng với tấm kích điện làm từ vật liệu áp điện

  Nghiên cứu ứng dụng phân tích đẳng hình học cho bài toán điều khiển chủ động kết cấu tấm vật liệu phân lớp chức năng với tấm kích điện làm từ vật liệu áp điện

  Bài viết nghiên cứu này áp dụng phân tích đẳng hình học (Isogeometric analysis - IGA) để mô phỏng điều khiển chủ động cho kết cấu dạng tấm làm từ vật liệu phân lớp chức năng (Functionally graded material - FGM) bằng các tấm vật liệu áp điện (Piezoelectric).

   11 p hict 28/12/2020 7 1

 • Xác định vị trí và công suất nguồn trữ năng trong hệ thống điện sử dụng giải thuật Min-Cut cải tiến

  Xác định vị trí và công suất nguồn trữ năng trong hệ thống điện sử dụng giải thuật Min-Cut cải tiến

  Bài báo này thể hiện việc tìm vị trí và công suất tối ưu cho nguồn điện trữ năng trong quy hoạch phát triển điện, bao gồm quy hoạch mở rộng lưới điện truyền tải và quy hoạch mở rộng nguồn điện. Các nguồn năng lượng tái tạo ngày nay đang được phát triển trên thế giới để thay thế các nguồn năng lượng hóa thạch ngày càng cạn kiệt và...

   13 p hict 28/12/2020 9 1

 • Nghiên cứu ảnh hưởng của thiết bị TCSC đến rơle bảo vệ khoảng cách trên đường dây truyền tải điện năng

  Nghiên cứu ảnh hưởng của thiết bị TCSC đến rơle bảo vệ khoảng cách trên đường dây truyền tải điện năng

  Bài viết này nghiên cứu ảnh hưởng của thiết bị bù dọc điều khiển bằng thyristor (TCSC) đến rơle bảo vệ khoảng cách trên đường dây truyền tải điện năng. Các dữ liệu đo lường dòng điện và điện áp tại vị trí đặt rơle được thu thập và tính toán giá trị tổng trở đo trong các chế độ có và không có TCSC lắp đặt trên đường dây.

   10 p hict 28/12/2020 9 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số