• Giáo trình Quản trị ngân hàng: Phần 1

  Giáo trình Quản trị ngân hàng: Phần 1

  Phần 1 của Giáo trình "Quản trị ngân hàng" cung cấp cho học viên những nội dung về: Tổng quan quản trị ngân hàng; quá trình phát triển của hệ thống ngân hàng của Việt Nam; khái niệm ngân hàng thương mại; các nguyên tắc quản trị ngân hàng; quản trị chiến lược kinh doanh ngân hàng;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   40 p hict 26/11/2022 2 0

 • Giáo trình Quản trị ngân hàng: Phần 2

  Giáo trình Quản trị ngân hàng: Phần 2

  Phần 2 của Giáo trình "Quản trị ngân hàng" tiếp tục cung cấp cho học viên những nội dung về: Quản trị tổ chức và nhân lực trong ngân hàng; học thuyết quản trị nguồn nhân lực; quản trị tài sản và vốn trong ngân hàng; quản trị kết quả tài chính;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   53 p hict 26/11/2022 2 0

 • Giáo trình Tài chính quốc tế (Tái bản lần 2 có sửa chữa và bổ sung): Phần 1

  Giáo trình Tài chính quốc tế (Tái bản lần 2 có sửa chữa và bổ sung): Phần 1

  Phần 1 của giáo trình "Tài chính quốc tế" cung cấp cho học viên những nội dung về: môi trường tài chính quốc tế; thị trường tài chính quốc tế; thị trường giao ngay; thị trường kỳ hạn; thị trường tiền tệ giao sau; chu chuyển vốn quốc tế; các hành vi tỷ giá hối đoái; các mối liên hệ giữa lạm phát, lãi suất và tỷ giá hối đoái;... Mời các...

   220 p hict 26/11/2022 2 0

 • Giáo trình Tài chính quốc tế (Tái bản lần 2 có sửa chữa và bổ sung): Phần 2

  Giáo trình Tài chính quốc tế (Tái bản lần 2 có sửa chữa và bổ sung): Phần 2

  Phần 2 của giáo trình "Tài chính quốc tế" cung cấp cho học viên những nội dung về: dự báo và phòng ngừa rủi ro tỷ giá; đo lường độ nhạy cảm đối với các dao động tỷ giá; phòng ngừa rủi ro và độ nhạy cảm đối với rủi ro tỷ giá; tài trợ và đầu tư quốc tế ngắn hạn; tài trợ thương mại quốc tế; tài trợ ngắn hạn quốc tế; quản trị...

   220 p hict 26/11/2022 2 0

 • Giáo trình môn học Kế toán quản trị: Phần 1

  Giáo trình môn học Kế toán quản trị: Phần 1

  "Giáo trình môn học Kế toán quản trị" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Những vấn đề chung về kế toán quản trị; Chi phí và phân loại chi phí; Phân tích biến động chi phí sản xuất; Các hệ thống tính giá thành sản phẩm trong kế toán quản trị;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   150 p hict 23/10/2022 9 0

 • Giáo trình môn học Kế toán quản trị: Phần 2

  Giáo trình môn học Kế toán quản trị: Phần 2

  "Giáo trình môn học Kế toán quản trị" phần 2 tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Phân tích mối quan hệ giữa chi phí - khối lượng và lợi nhuận; Thời giá tiền tệ và các phương pháp tính toán các chỉ tiêu liên quan đến đầu tư vốn; Thông tin kế toán cho việc ra các quyết định sản xuất kinh doanh; Định giá sản phẩm; Phân bổ chi phí bộ phận...

   209 p hict 23/10/2022 11 0

 • Giáo trình Written English for business - Cẩm nang xử lý văn bản Anh ngữ thương mại: Phần 1

  Giáo trình Written English for business - Cẩm nang xử lý văn bản Anh ngữ thương mại: Phần 1

  Giáo trình "Written English for business - Cẩm nang xử lý văn bản Anh ngữ thương mại" là một cuốn cẩm nang nhỏ nhằm giúp các bạn giải quyết một số các khó khăn mà học viên cũng như sinh viên học tiếng ANh thường gặp khi xử lý các loại văn bản khác nhau bằng ngôn ngữ kinh doanh. Sách được chia thành 2 phần, mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 1...

   93 p hict 23/10/2022 9 0

 • Giáo trình Written English for business - Cẩm nang xử lý văn bản Anh ngữ thương mại: Phần 2

  Giáo trình Written English for business - Cẩm nang xử lý văn bản Anh ngữ thương mại: Phần 2

  Giáo trình "Written English for business - Cẩm nang xử lý văn bản Anh ngữ thương mại" cung cấp cho người đọc hầu hết các loại văn bản thường gặp trong thương mại như: Thư tín, memo, bảng biểu, biểu bản, báo cáo. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 2 cuốn sách.

   92 p hict 23/10/2022 8 0

 • Giáo trình Tiếng Anh chuyên ngành quan hệ quốc tế: Phần 1

  Giáo trình Tiếng Anh chuyên ngành quan hệ quốc tế: Phần 1

  It is designed to help students majorrng In International Affairs to gain understanding about current International issues, relatlons among nations In the world and development(s of the international situation. The course will be divided mto two blocks, namely Reading and Writing.

   87 p hict 23/10/2022 8 0

 • Giáo trình Tiếng Anh chuyên ngành quan hệ quốc tế: Phần 2

  Giáo trình Tiếng Anh chuyên ngành quan hệ quốc tế: Phần 2

  The first part, Reading, uses authentic materials from updated International news on widely-known rources such as ƠNN, BBC News, Reuters, The Times, The Guardian.... to Iincrease students” competence In reading comprehension skIlls while Introducing them to key terms in International issues.

   92 p hict 23/10/2022 9 0

 • Giáo trình Lập chương trình gia công sử dụng chu trình tự động bù dao tự động trên máy CNC: Phần 1

  Giáo trình Lập chương trình gia công sử dụng chu trình tự động bù dao tự động trên máy CNC: Phần 1

  Giáo trình Lập chương trình gia công sử dụng chu trình tự động bù dao tự động trên máy CNC: Phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Lập chương trình gia công sử dụng chu trình tự động, bù dao tự động trên máy tiện CNC; Hiệu quả kinh tế khi gia công trên máy CNC; Lập trình gia công có bù bán kính dao; Tự động hóa lập trình gia công trên máy CNC;... Mời...

   115 p hict 24/09/2022 48 1

 • Giáo trình Lập chương trình gia công sử dụng chu trình tự động bù dao tự động trên máy CNC: Phần 2

  Giáo trình Lập chương trình gia công sử dụng chu trình tự động bù dao tự động trên máy CNC: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của "Giáo trình Lập chương trình gia công sử dụng chu trình tự động bù dao tự động trên máy CNC" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Lập chương trình gia công sử dụng chu trình tự động, bù dao tự động trên máy phay CNC; Hiệu quả kinh tế khi gia công trên máy phay CNC; Độ chính xác gia công trên máy phay CNC; Chức năng chọn...

   75 p hict 24/09/2022 28 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số