• Bài giảng Nguyên lý kế toán: Chương 1 - Tổng quan về kế toán

  Bài giảng Nguyên lý kế toán: Chương 1 - Tổng quan về kế toán

  Bài giảng "Nguyên lý kế toán: Chương 1 - Tổng quan về kế toán" học phần này cung cấp những kiến thức cơ bản về nguyên lý kế toán: Bản chất, chức năng nhiệm vụ của kế toán; tầm quan trọng của thông tin kế toán với hoạt động kinh doanh và nền kinh tế; các nguyên tắc phương pháp kế toán; quá trình đo lường ghi chép cung cấp thông tin kế toán....

   72 p hict 21/03/2019 116 1

 • Bài giảng Nguyên lý kế toán - Chương 3: Tài khoản kế toán và ghi kép

  Bài giảng Nguyên lý kế toán - Chương 3: Tài khoản kế toán và ghi kép

  Bài giảng Chương 3: Tài khoản kế toán và ghi kép với mục đích trình bày về: Khái niệm và vị trí của phương pháp đối ứng tài khoản; phương pháp kế toán kép và nguyên tắc ghi nợ, ghi có; hiểu rõ các mối quan hệ dối ứng kế toán; hiểu mối .quan hệ dối ứng kế toán, nắm chắc kết cấu tài khoản kế toán chủ yếu; biết sử dụng phương trình kế...

   80 p hict 21/03/2019 129 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số