• Bài giảng CAD ứng dụng trong thiết kế ô tô - Chương 2: Vai trò của CAD

  Bài giảng CAD ứng dụng trong thiết kế ô tô - Chương 2: Vai trò của CAD

  Bài giảng CAD ứng dụng trong thiết kế ô tô - Chương 2: Vai trò của CAD có nội dung trình bày về lợi ích của CAD, phần mềm trong CAD, mô hình hình học trong CAD, công cụ tùy biến màn hình,... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng.

   41 p hict 28/05/2022 28 0

 • Bài giảng CAD ứng dụng trong thiết kế ô tô - Chương 3: Các lệnh vẽ cơ bản

  Bài giảng CAD ứng dụng trong thiết kế ô tô - Chương 3: Các lệnh vẽ cơ bản

  Bài giảng CAD ứng dụng trong thiết kế ô tô - Chương 3: Các lệnh vẽ cơ bản có nội dung trình bày về các lệnh vẽ chung và cách phím điều khiển tắt trong chương trình AutoCAD, lệnh line, lệnh circle, lệnh polygon, lệnh rectang,... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng.

   34 p hict 28/05/2022 27 0

 • Bài giảng CAD ứng dụng trong thiết kế ô tô - Chương 4: Các lệnh vẽ hình

  Bài giảng CAD ứng dụng trong thiết kế ô tô - Chương 4: Các lệnh vẽ hình

  Bài giảng CAD ứng dụng trong thiết kế ô tô - Chương 4: Các lệnh vẽ hình có nội dung trình bày về các lệnh để vẽ hình như: xline, arc, pline, spline, ellipse, point, point style, measure, divide,... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng.

   43 p hict 28/05/2022 19 0

 • Bài giảng Cơ sở thiết kế máy: Chương 3 - ThS. Dương Đăng Danh

  Bài giảng Cơ sở thiết kế máy: Chương 3 - ThS. Dương Đăng Danh

  Bài giảng Cơ sở thiết kế máy: Chương 3 Truyền động đai cung cấp cho người học những kiến thức như: Khái niệm chung, tính toán hình học bộ truyền đai, một số vấn đề cơ học truyền động đai, tính toán truyền động đai, trình tự thiết kế bộ truyền đai. Mời các bạn cùng tham khảo!

   25 p hict 28/05/2022 22 0

 • Bài giảng Cơ sở thiết kế máy: Chương 6 - ThS. Dương Đăng Danh

  Bài giảng Cơ sở thiết kế máy: Chương 6 - ThS. Dương Đăng Danh

  Bài giảng Cơ sở thiết kế máy: Chương 6 Truyền động trục vít cung cấp cho người học những kiến thức như: Khái niệm chung, các thông số hình học chủ yếu, cơ học truyền động trục vít, tính toán truyền động trục vít, đánh giá bộ truyền trục vít và chỉ dẫn về thiết kế. Mời các bạn cùng tham khảo!

   28 p hict 28/05/2022 27 0

 • Bài giảng Cơ sở thiết kế máy: Chương 5 - ThS. Dương Đăng Danh

  Bài giảng Cơ sở thiết kế máy: Chương 5 - ThS. Dương Đăng Danh

  Bài giảng Cơ sở thiết kế máy: Chương 5 Truyền động bánh răng cung cấp cho người học những kiến thức như: khái niệm chung, cơ sở tính toán sức bền bộ truyền bánh răng, trình tự thiết kế. Mời các bạn cùng tham khảo!

   35 p hict 28/05/2022 36 0

 • Bài giảng Cơ sở thiết kế máy: Chương 4 - ThS. Dương Đăng Danh

  Bài giảng Cơ sở thiết kế máy: Chương 4 - ThS. Dương Đăng Danh

  Bài giảng Cơ sở thiết kế máy: Chương 4 Truyền động xích cung cấp cho người học những kiến thức như: Khái niệm chung, cơ học truyền động xích, chọn các thông số chủ yếu của bộ truyền xích, tính bộ truyền xích, trình tự thiết kế. Mời các bạn cùng tham khảo!

   30 p hict 28/05/2022 21 0

 • Bài giảng Cơ sở thiết kế máy: Chương 1 - ThS. Dương Đăng Danh

  Bài giảng Cơ sở thiết kế máy: Chương 1 - ThS. Dương Đăng Danh

  Bài giảng Cơ sở thiết kế máy: Chương 1 cung cấp cho người học những kiến thức như: Chi tiết máy, tải trọng và ứng suất; Các chỉ tiêu chủ yếu về khả năng làm việc của chi tiết máy; Độ bền mỏi của chi tiết máy. Mời các bạn cùng tham khảo!

   26 p hict 28/05/2022 27 0

 • Bài giảng Cơ sở thiết kế máy: Chương 2 - ThS. Dương Đăng Danh

  Bài giảng Cơ sở thiết kế máy: Chương 2 - ThS. Dương Đăng Danh

  Bài giảng Cơ sở thiết kế máy: Chương 2 Các bộ truyền cơ khí cung cấp cho người học những kiến thức như: Các bộ truyền cơ khí thông dụng; truyền động bánh ma sát; Các thông số chủ yếu của 1 bộ truyền cơ khí. Mời các bạn cùng tham khảo!

   8 p hict 28/05/2022 19 0

 • Bài giảng Cơ sở thiết kế máy: Chương 7 - ThS. Dương Đăng Danh

  Bài giảng Cơ sở thiết kế máy: Chương 7 - ThS. Dương Đăng Danh

  Bài giảng Cơ sở thiết kế máy: Chương 7 cung cấp cho người học những kiến thức như: Khái niệm, phân biệt và công dụng của Trục-ổ trục-khớp nối. Mời các bạn cùng tham khảo!

   30 p hict 28/05/2022 17 0

 • Bài giảng Cơ sở thiết kế máy: Chương 8 - ThS. Dương Đăng Danh

  Bài giảng Cơ sở thiết kế máy: Chương 8 - ThS. Dương Đăng Danh

  Bài giảng Cơ sở thiết kế máy: Chương 8 cung cấp cho người học những kiến thức như: Khái niệm chung, ren, các chi tiết thường dùng trong mối ghép ren, các dạng hỏng và các chỉ tiêu tính toán mối ghép ren. Mời các bạn cùng tham khảo!

   30 p hict 28/05/2022 20 0

 • Đánh giá ảnh hưởng dòng ngắn mạch từ tua bin gió

  Đánh giá ảnh hưởng dòng ngắn mạch từ tua bin gió

  Bài viết này đề cập đến 1 trong những vấn đề đó là lúc xảy ra các sự cố ngắn mạch, đóng góp của dòng ngắn mạch từ tuabin gió sẽ thay đổi và ảnh hưởng như nào. Việc phân tích 2 loại tuabin gió điển hình hiện nay đã cho ta thấy sự khác nhau giữa chúng.

   5 p hict 28/05/2022 10 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số