• Ebook Tự động hóa thiết kế cơ khí: Phần 2

  Ebook Tự động hóa thiết kế cơ khí: Phần 2

  Tiếp nối phần 1, phần 2 ebook với các nội dung: Xây dựng chương trình thiết kế tự động bản vẽ; Xây dựng chương trình thiết kế tự động bản vẽ bằng ngôn ngữ AutoLISP; Thiết kế ứng dụng.

   186 p hict 21/01/2022 39 0

 • Ebook Kỹ thuật sửa chữa máy công cụ: Phần 2 - Lưu Văn Nhang

  Ebook Kỹ thuật sửa chữa máy công cụ: Phần 2 - Lưu Văn Nhang

  Tiếp nội dung phần 1, Ebook Kỹ thuật sửa chữa máy công cụ: Phần 2 cung cấp cho người học những kiến thức như: Sửa chữa các chi tiết của hệ thống điều khiển cơ khí và hệ thống thủy lực; sửa chữa băng máy, bàn dao, bàn máy bàn trượt; phục vụ kỹ thuật và sửa chữa các máy điều khiển theo chương trình số; lắp ráp máy sau sửa chữa;... Mời...

   156 p hict 21/01/2022 44 0

 • Ebook Kỹ thuật sửa chữa máy công cụ: Phần 1 - Lưu Văn Nhang

  Ebook Kỹ thuật sửa chữa máy công cụ: Phần 1 - Lưu Văn Nhang

  Ebook Kỹ thuật sửa chữa máy công cụ: Phần 1 cung cấp cho người học những kiến thức như: Tổng quan về công nghệ sửa chữa máy công cụ; các việc cần làm trước khi sửa chữa máy công cụ; kiểm tra trong phục vụ kỹ thuật và sửa chữa máy công cụ; đổ gá và trang bị công nghệ để phục vụ kỹ thuật và sửa chữa máy; sửa chữa các chi tiết máy;......

   166 p hict 21/01/2022 47 0

 • Bài giảng Phương pháp số trong tính toán cơ khí - Bài 1: Những khái niệm cơ bản

  Bài giảng Phương pháp số trong tính toán cơ khí - Bài 1: Những khái niệm cơ bản

  Bài giảng Phương pháp số trong tính toán cơ khí - Bài 1: Những khái niệm cơ bản cung cấp cho học viên các kiến thức về phương pháp số, các phương pháp không dùng máy tính cá nhân, lý do sử dụng phương pháp số; Các nội dung chính trong môn học phương pháp số; Mô hình toán hoá (Mathematical modeling); Các định luận bảo toàn trong kỹ thuật; Bốn lĩnh vực...

   53 p hict 21/01/2022 34 0

 • Bài giảng Phương pháp số trong tính toán cơ khí - Bài 7: Phương trình vi phân thường bậc I

  Bài giảng Phương pháp số trong tính toán cơ khí - Bài 7: Phương trình vi phân thường bậc I

  Bài giảng Phương pháp số trong tính toán cơ khí - Bài 7: Phương trình vi phân thường bậc I cung cấp cho học viên các kiến thức về phân loại đạo hàm (vi phân), phân loại phương trình vi phân, phương pháp đơn bước – tường minh, phương pháp Euler tường minh, phương pháp Euler ẩn tàng, phương pháp Taylor bậc hai, phương pháp Runge-Kutta bậc 2 (RK2), phương pháp...

   62 p hict 21/01/2022 31 0

 • Bài giảng Phương pháp số trong tính toán cơ khí - Bài 8: Hệ phương trình vi phân thường bậc I và Phương trình vi phân bậc cao

  Bài giảng Phương pháp số trong tính toán cơ khí - Bài 8: Hệ phương trình vi phân thường bậc I và Phương trình vi phân bậc cao

  Bài giảng Phương pháp số trong tính toán cơ khí - Bài 8: Hệ phương trình vi phân thường bậc I và Phương trình vi phân bậc cao cung cấp cho học viên các kiến thức về hệ phương trình vi phân thường bậc I, phương pháp Euler tường minh, phương pháp RK2-Euler cải tiến, phương pháp RK2-Heun, phương pháp RK2-Ralston,... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung...

   81 p hict 21/01/2022 33 0

 • Bài giảng Cơ lí thuyết - Chương 9: Động học chất điểm

  Bài giảng Cơ lí thuyết - Chương 9: Động học chất điểm

  Bài giảng Cơ lí thuyết - Chương 9: Động học chất điểm cung cấp cho học viên các kiến thức về chuyển động thẳng của điểm, 3 bài toán xác định chuyển động điểm, chuyển động thẳng biến đổi đều, chuyển động thẳng không đều của điểm, chuyển động cong của điểm,... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

   56 p hict 21/01/2022 33 0

 • Bài giảng Phương pháp số trong tính toán cơ khí - Bài 6: Tích phân số

  Bài giảng Phương pháp số trong tính toán cơ khí - Bài 6: Tích phân số

  Bài giảng Phương pháp số trong tính toán cơ khí - Bài 6: Tích phân số cung cấp cho học viên các kiến thức về khái niệm tích phân xác định và không xác định, công thức Newton-Cotes, công thức hình chữ nhật (bên trái - phải - giữa), công thức hình thang, công thức Simpson 1/3, công thức Gauss 2 điểm và 3 điểm,... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung...

   41 p hict 21/01/2022 35 0

 • Bài giảng Phương pháp số trong tính toán cơ khí - Bài 2: Phương trình và hệ phương trình đại số phi tuyến

  Bài giảng Phương pháp số trong tính toán cơ khí - Bài 2: Phương trình và hệ phương trình đại số phi tuyến

  Bài giảng Phương pháp số trong tính toán cơ khí - Bài 2: Phương trình và hệ phương trình đại số phi tuyến cung cấp cho học viên các kiến thức về khái niệm phương trình đại số tổng quát; một số bài toán kỹ thuật đưa về phương trình phi tuyến; các cách tiếp cận để giải phương trình đại số phi tuyến; các phương pháp “bủa vây”;... Mời các...

   86 p hict 21/01/2022 36 0

 • Bài giảng Phương pháp số trong tính toán cơ khí - Bài 4: Trị riêng và Véctơ riêng

  Bài giảng Phương pháp số trong tính toán cơ khí - Bài 4: Trị riêng và Véctơ riêng

  Bài giảng Phương pháp số trong tính toán cơ khí - Bài 4: Trị riêng và Véctơ riêng cung cấp cho học viên các kiến thức về khái niệm Trị riêng và Véctơ riêng, phương pháp phương trình đặc trưng (cổ điển), phương pháp lũy thừa, phương pháp lũy thừa nghịch đảo, bài toán kỹ thuật: hệ khối lượng - lò xo, bài toán kỹ thuật: mất ổn định của thanh...

   53 p hict 21/01/2022 35 0

 • Bài giảng Phương pháp số trong tính toán cơ khí - Bài 3: Hệ phương trình đại số tuyến tính

  Bài giảng Phương pháp số trong tính toán cơ khí - Bài 3: Hệ phương trình đại số tuyến tính

  Bài giảng Phương pháp số trong tính toán cơ khí - Bài 3: Hệ phương trình đại số tuyến tính cung cấp cho học viên các kiến thức về ôn tập về ma trận, phương pháp đồ thị cho hệ phương trình 2 và 3 ẩn, quy tắc cramer, phương pháp khử Gauss: cách 1 và cách 2, phương pháp khử Gaussvới phần tử xoay tỉ lệ từng phần, phương pháp khử Gauss-Jordan, phương...

   71 p hict 21/01/2022 33 0

 • Bài giảng Cơ lí thuyết - Chương 10: Chuyển động cơ bản của vật rắn

  Bài giảng Cơ lí thuyết - Chương 10: Chuyển động cơ bản của vật rắn

  Bài giảng Cơ lí thuyết - Chương 10: Chuyển động cơ bản của vật rắn cung cấp cho học viên các kiến thức về các chuyển động cơ bản của vật rắn, chuyển động tịnh tiến của vật rắn, chuyển động quanh trục cố định, truyền động quay,... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

   28 p hict 21/01/2022 21 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số