• Bài giảng môn học Cơ học máy: Giới thiệu môn học - TS. Phan Tấn Hùng

  Bài giảng môn học Cơ học máy: Giới thiệu môn học - TS. Phan Tấn Hùng

  Bài giảng môn học Cơ học máy: Giới thiệu môn học giúp các bạn nắm bắt được những thông tin chung về môn học như đối tượng, mục tiêu, lịch giảng dạy, tài liệu tham khảo, phương pháp giảng dạy, cách đánh giá môn học cùng một số thông tin khác.

   12 p hict 31/05/2018 341 3

 • Bài giảng môn học Cơ học máy: Chương 3 - TS. Phan Tấn Hùng

  Bài giảng môn học Cơ học máy: Chương 3 - TS. Phan Tấn Hùng

  Bài giảng "Cơ học máy - Chương 3: Cấu tạo máy" cung cấp cho người học các kiến thức: Cấu tạo cơ cấu, bậc tự do của cơ cấu, chuỗi động, cơ cấu và máy; tính bậc tự do của cơ cấu,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   21 p hict 31/05/2018 376 3

 • Bài giảng môn học Cơ học máy: Chương 2 - TS. Phan Tấn Hùng

  Bài giảng môn học Cơ học máy: Chương 2 - TS. Phan Tấn Hùng

  Bài giảng "Cơ học máy - Chương 2: Cơ sở tính toán theo độ bền và độ cứng" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm, điều kiện cân bằng của hệ lực, đặc trưng hình học của mặt cắt ngang, vẽ biểu đồ nội lực. Mời các bạn cùng tham khảo.

   28 p hict 31/05/2018 308 3

 • Bài giảng môn học Cơ học máy: Chương 4 - TS. Phan Tấn Hùng

  Bài giảng môn học Cơ học máy: Chương 4 - TS. Phan Tấn Hùng

  Bài giảng "Cơ học máy - Chương 4: Phân tích động học cơ cấu" cung cấp cho người học các kiến thức: Đại cương về phân tích động học cơ cấu, phân tích động học bằng phương pháp đồ thị, phân tích động học bằng phương pháp giải tích. Mời các bạn cùng tham khảo.

   11 p hict 31/05/2018 326 3

 • Bài giảng môn học Cơ học máy: Chương 5 - TS. Phan Tấn Hùng

  Bài giảng môn học Cơ học máy: Chương 5 - TS. Phan Tấn Hùng

  Bài giảng "Cơ học máy - Chương 5: Phân tích lực học cơ cấu" cung cấp cho người học các kiến thức: Phân loại lực, điều kiện tĩnh định, xác định áp lực khớp động, tính lực trên khâu dẫn. Mời các bạn cùng tham khảo.

   10 p hict 31/05/2018 339 3

 • Bài giảng môn học Cơ học máy: Chương 7 - TS. Phan Tấn Hùng

  Bài giảng môn học Cơ học máy: Chương 7 - TS. Phan Tấn Hùng

  Bài giảng "Cơ học máy - Chương 7: Khái niệm cơ bản về tính toán thiết kế chi tiết máy" cung cấp cho người học các kiến thức: Độ bền, độ cứng, độ bền mòn, độ chịu nhiệt, độ ổn định giao động,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   18 p hict 31/05/2018 411 3

 • Bài giảng môn học Cơ học máy: Chương 6 - TS. Phan Tấn Hùng

  Bài giảng môn học Cơ học máy: Chương 6 - TS. Phan Tấn Hùng

  Bài giảng "Cơ học máy - Chương 6: Cơ cấu phẳng toàn khớp thấp" trình bày đại cương về cơ cấu phẳng toàn khớp thấp, cơ cấu 4 khâu bản lề và các biến thể, đặc điểm động học cơ cấu 4 khâu bản lề, đặc điểm động học cơ cấu biến thể,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   15 p hict 31/05/2018 328 3

 • Bài giảng môn học Cơ học máy: Chương 9 - TS. Phan Tấn Hùng

  Bài giảng môn học Cơ học máy: Chương 9 - TS. Phan Tấn Hùng

  Bài giảng "Cơ học máy - Chương 9: Hệ thống truyền dẫn cơ khí trong máy" cung cấp cho người học các kiến thức: Chức năng yêu cầu phân loại, hộp giảm tốc, các bộ truyền có chi tiết trung gian, hộp tốc độ, truyền động vô cấp. Mời các bạn cùng tham khảo.

   9 p hict 31/05/2018 399 3

 • Bài giảng môn học Cơ học máy: Chương 8 - TS. Phan Tấn Hùng

  Bài giảng môn học Cơ học máy: Chương 8 - TS. Phan Tấn Hùng

  Bài giảng "Cơ học máy - Chương 8: Chi tiết máy ghép" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm chung, mối ghép then và then hoa (mối ghép hàn, mối ghép then hoa), mối ghép ren, vật liệu và ứng suất cho phép,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   42 p hict 31/05/2018 324 3

 • Bài giảng môn học Cơ học máy: Chương 11 - TS. Phan Tấn Hùng

  Bài giảng môn học Cơ học máy: Chương 11 - TS. Phan Tấn Hùng

  Bài giảng "Cơ học máy - Chương 11: Bộ truyền xích" cung cấp cho người học các khái niệm chung về bộ truyền xích, kết cấu xích ống con lăn, thông số hình học bộ truyền xích, động học truyền động xích,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   18 p hict 31/05/2018 353 3

 • Bài giảng môn học Cơ học máy: Chương 10 - TS. Phan Tấn Hùng

  Bài giảng môn học Cơ học máy: Chương 10 - TS. Phan Tấn Hùng

  Bài giảng "Cơ học máy - Chương 10: Bộ truyền đai" cung cấp cho người học các khái niệm về bộ truyền đai, vật liệu và kết cấu đai, thông số hình học, vận tốc và tỉ số truyền, lực và ứng suất trong bộ truyền đai,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   26 p hict 31/05/2018 373 3

 • Bài giảng môn học Cơ học máy: Chương 12 - TS. Phan Tấn Hùng

  Bài giảng môn học Cơ học máy: Chương 12 - TS. Phan Tấn Hùng

  Bài giảng "Cơ học máy - Chương 12: Bộ truyền bánh răng" cung cấp cho người học các khái niệm chung về bộ truyền bánh răng, thông số hình học bánh răng trụ, lực tác dụng và tải trọng tính, hiệu suất của bộ truyền bánh răng,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   37 p hict 31/05/2018 339 3

Hướng dẫn khai thác thư viện số