• Bài giảng môn học Cơ học máy: Chương 13 - TS. Phan Tấn Hùng

  Bài giảng môn học Cơ học máy: Chương 13 - TS. Phan Tấn Hùng

  Bài giảng "Cơ học máy - Chương 13: Trục" trình bày khái niệm trục, kết cấu trục, vật liệu chế tạo trục, dạng hỏng và chỉ tiêu tính, tính trục theo chỉ tiêu độ bền, tính trục theo độ cứng, trình tự thiết kế trục. Mời các bạn cùng tham khảo.

   10 p hict 31/05/2018 340 3

 • Bài giảng môn học Cơ học máy: Chương 14 - TS. Phan Tấn Hùng

  Bài giảng môn học Cơ học máy: Chương 14 - TS. Phan Tấn Hùng

  Bài giảng "Cơ học máy - Chương 14: Ổ lăn" cung cấp cho người học các khái niệm chung về ổ lăn, động học và động lực học ổ lăn, dạng hỏng và chỉ tiêu lựa chọn ổ lăn, tuổi thọ và độ tin cậy ổ lăn, lựa chọn ổ lăn theo khả năng tải động,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   25 p hict 31/05/2018 323 3

 • Bài giảng môn học Cơ học máy: Chương 15 - TS. Phan Tấn Hùng

  Bài giảng môn học Cơ học máy: Chương 15 - TS. Phan Tấn Hùng

  Bài giảng "Cơ học máy - Chương 15: Ổ trượt" cung cấp cho người học các khái niệm chung về ổ trượt, các dạng bôi trơn, độ nhớt, định luật Petroff, nguyên lý bôi trơn thủy động, dạng hỏng và chỉ tiêu tính, tính ổ trượt,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   10 p hict 31/05/2018 324 3

 • Bài giảng Cơ học lý thuyết - PGS. TS. Trương Tích Thiện

  Bài giảng Cơ học lý thuyết - PGS. TS. Trương Tích Thiện

  Bài giảng Cơ học lý thuyết trình bày cơ sở của tĩnh học (các định nghĩa của tĩnh học, các tiên đề tĩnh học, monment của lực, liên kết và phản lực liên kết) ; Thu gọn hệ lực và điều kiện cân bằng của hệ lực; động lực học chất điểm; động lực học hệ, cơ học,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   469 p hict 31/05/2018 490 3

 • Bài giảng môn học Chi tiết máy - Chương 1: Mở đầu

  Bài giảng môn học Chi tiết máy - Chương 1: Mở đầu

  Bài giảng "Chi tiết máy - Chương 1: Mở đầu" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm về chi tiết máy, những vấn đề cơ bản về thiết kế CTM, các CTM ghép, các CTM truyền động, các CTM đỡ và nối. Mời các bạn cùng tham khảo.

   57 p hict 26/04/2018 400 3

 • Bài giảng môn học Chi tiết máy - Chương 2: Chi tiết máy ghép

  Bài giảng môn học Chi tiết máy - Chương 2: Chi tiết máy ghép

  Bài giảng "Chi tiết máy - Chương 2: Chi tiết máy ghép" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm chung, mối ghép hàn và đinh tán, ghép bằng độ dôi và ghép then, ghép bằng ren. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   66 p hict 26/04/2018 363 3

 • Bài giảng môn học Chi tiết máy - Chương 3: Truyền động đai

  Bài giảng môn học Chi tiết máy - Chương 3: Truyền động đai

  Bài giảng "Chi tiết máy - Chương 3: Truyền động đai" cung cấp cho người học các kiến thức: Các khái niệm chung, thông số và quan hệ hình học, cơ học truyền động đai, tính toán và thiết kế bộ truyền đai. Mời các bạn cùng tham khảo.

   11 p hict 26/04/2018 328 3

 • Bài giảng môn học Chi tiết máy - Chương 4: Truyền động xích

  Bài giảng môn học Chi tiết máy - Chương 4: Truyền động xích

  Bài giảng "Chi tiết máy - Chương 4: Truyền động xích" cung cấp cho người học các khái niệm chung, chức năng, thông số và quan hệ hình học, cơ học truyền động xích, tính toán và thiết kế bộ truyền động xích. Tham khảo nội dung bài giảng để nắm bắt nội dung chi tiết.

   10 p hict 26/04/2018 405 3

 • Bài giảng môn học Chi tiết máy - Chương 5: Bánh răng

  Bài giảng môn học Chi tiết máy - Chương 5: Bánh răng

  Bài giảng "Chi tiết máy - Chương 5: Bánh răng" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm chung, tải trọng tác dụng trong truyền động bánh răng, tính toán độ bền bánh răng trụ, tính toán độ bền bánh răng côn, vật liệu và ứng suất cho phép. Mời các bạn cùng tham khảo.

   33 p hict 26/04/2018 414 3

 • Bài giảng môn học Chi tiết máy - Chương 6: Trục vít

  Bài giảng môn học Chi tiết máy - Chương 6: Trục vít

  Bài giảng "Chi tiết máy - Chương 6: Trục vít" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm chung, tải trọng và hiệu suất, tính toán truyền động trục vít, vật liệu và ứng suất cho phép. Mời các bạn cùng tham khảo.

   13 p hict 26/04/2018 420 3

 • Bài giảng môn học Chi tiết máy - Chương 7: Trục

  Bài giảng môn học Chi tiết máy - Chương 7: Trục

  Bài giảng "Chi tiết máy - Chương 7: Trục" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm chung, lắp ghép các chi tiết lên trục, cơ sở tính toán thiết kế trục, tính toán thiết kế trục. Mời các bạn cùng tham khảo.

   11 p hict 26/04/2018 543 3

 • Bài giảng môn học Chi tiết máy - Chương 8: Ổ trượt

  Bài giảng môn học Chi tiết máy - Chương 8: Ổ trượt

  Bài giảng "Chi tiết máy - Chương 8: Ổ trượt" gồm 3 phần cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm chung, cơ sở tính toán ổ trượt, tính toán thiết kế ổ trượt. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   10 p hict 26/04/2018 400 3

Hướng dẫn khai thác thư viện số