• Bài giảng Máy nâng chuyển: Chương 3 - Trịnh Đồng Tính

  Bài giảng Máy nâng chuyển: Chương 3 - Trịnh Đồng Tính

  Bài giảng Máy nâng chuyển - Chương 3 cung cấp cho người học những kiến thức về dây trong cơ cấu nâng như: Các khái niệm, cáp thép bện, xích hàn và xích tấm, so sánh cáp và xích, các bước tính chọn cáp và xích.

   20 p hict 28/05/2022 38 0

 • Bài giảng Máy nâng chuyển: Chương 6 - Trịnh Đồng Tính

  Bài giảng Máy nâng chuyển: Chương 6 - Trịnh Đồng Tính

  Bài giảng Máy nâng chuyển - Chương 6 cung cấp cho người học những kiến thức về cơ cấu nâng như: Khái niệm chung, cơ cấu nâng dẫn động tay, cơ cấu nâng dẫn động bằng động cơ. Mời các bạn cùng tham khảo.

   18 p hict 28/05/2022 44 0

 • Bài giảng Máy nâng chuyển: Chương mở đầu - Trịnh Đồng Tính

  Bài giảng Máy nâng chuyển: Chương mở đầu - Trịnh Đồng Tính

  Chương mở đầu trang bị cho người học những kiến thức về các đặc tính cơ bản của máy nâng như: Trọng tải, vùng phục vụ, các vận tốc chuyển động, chế độ làm việc. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

   17 p hict 28/05/2022 40 0

 • Bài giảng Máy nâng chuyển: Chương 5 - Trịnh Đồng Tính

  Bài giảng Máy nâng chuyển: Chương 5 - Trịnh Đồng Tính

  Bài giảng Máy nâng chuyển - Chương 5 cung cấp cho người học những kiến thức về thiết bị phanh hãm như: Khái niệm chung, mômen phanh yêu cầu, cơ cấu bánh cóc - các vấn đề chung, phanh má - phanh má đơn giản, phanh đai. Mời các bạn cùng tham khảo.

   19 p hict 28/05/2022 34 0

 • Bài giảng Máy nâng chuyển: Chương 2 - Trịnh Đồng Tính

  Bài giảng Máy nâng chuyển: Chương 2 - Trịnh Đồng Tính

  Bài giảng Máy nâng chuyển - Chương 2 cung cấp cho người học những kiến thức về bộ phận mang tải trong máy nâng như: Móc - bộ phận mang tải vạn năng, cặp giữ - bộ phận mang tải chuyên dùng với vật liệu khối, gầu ngoạm - bộ phận mang tải chuyên dùng với vật liệu rời.

   18 p hict 28/05/2022 30 0

 • Bài giảng Máy nâng chuyển: Chương giới thiệu - Trịnh Đồng Tính

  Bài giảng Máy nâng chuyển: Chương giới thiệu - Trịnh Đồng Tính

  Bài giảng Máy nâng chuyển: Chương giới thiệu sẽ cung cấp cho sinh viên những thông tin liên quan đến môn học như: Vị trí và mục đích môn học, đối tượng nghiên cứu, nội dung môn học, yêu cầu với học viên, tài liệu tham khảo chính. Mời các bạn cùng tham khảo.

   7 p hict 28/05/2022 24 0

 • Bài giảng Máy nâng chuyển: Chương 1 - Trịnh Đồng Tính

  Bài giảng Máy nâng chuyển: Chương 1 - Trịnh Đồng Tính

  Bài giảng Máy nâng chuyển - Chương 1 cung cấp cho người học những kiến thức về sơ đồ cấu tạo cơ cấu nâng như: Cơ cấu nâng đơn giản, cơ cấu nâng hiện đại, các quan hệ tĩnh và động học. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

   10 p hict 28/05/2022 30 0

 • Bài giảng Máy nâng chuyển: Chương 7 - Trịnh Đồng Tính

  Bài giảng Máy nâng chuyển: Chương 7 - Trịnh Đồng Tính

  Bài giảng Máy nâng chuyển - Chương 7 cung cấp cho người học những kiến thức về các thiết bị nâng đơn giản như: Thiết bị nâng không dùng dây: Kích, thiết bị nâng sử dụng tang và dây cuốn: tời, thiết bị nâng dùng dây - cáp cuốn lên tang: Palăng. Mời các bạn cùng tham khảo.

   10 p hict 28/05/2022 29 0

 • Bài giảng Máy nâng chuyển: Chương 4 - Trịnh Đồng Tính

  Bài giảng Máy nâng chuyển: Chương 4 - Trịnh Đồng Tính

  Bài giảng Máy nâng chuyển - Chương 4 cung cấp cho người học những kiến thức về bộ phận cuốn dây và dẫn hướng dây như: Khái niệm chung, tang cuốn cáp, ròng rọc và đĩa xích, palăng. Mời các bạn cùng tham khảo.

   27 p hict 28/05/2022 30 0

 • Bài giảng Máy nâng chuyển: Chương 8 - Trịnh Đồng Tính

  Bài giảng Máy nâng chuyển: Chương 8 - Trịnh Đồng Tính

  Bài giảng Máy nâng chuyển - Chương 8 cung cấp cho người học những kiến thức về cầu trục và cần trục quay như: Khái niệm chung về cầu trục, kết cấu kim loại, Palăng tay, Palăng điện. Mời các bạn cùng tham khảo.

   10 p hict 28/05/2022 29 0

 • Bài giảng CAD ứng dụng trong thiết kế ô tô - Chương 0: Mở đầu

  Bài giảng CAD ứng dụng trong thiết kế ô tô - Chương 0: Mở đầu

  Bài giảng CAD ứng dụng trong thiết kế ô tô - Chương 0: Mở đầu có nội dung trình bày giới thiệu quá trình thiết kế với sự trợ giúp của máy tính; vai trò, cấu trúc và cơ sở thành lập mô hình trong CAD; quy trình thiết kế ô tô với sự trợ giúp của CAD... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng.

   9 p hict 28/05/2022 31 0

 • Bài giảng CAD ứng dụng trong thiết kế ô tô - Chương 1: Vai trò máy tính trong thiết kế và chế tạo sản phẩm

  Bài giảng CAD ứng dụng trong thiết kế ô tô - Chương 1: Vai trò máy tính trong thiết kế và chế tạo sản phẩm

  Bài giảng CAD ứng dụng trong thiết kế ô tô - Chương 1: Vai trò máy tính trong thiết kế và chế tạo sản phẩm có nội dung trình bày về quá trình thiết kế và chế tạo sản phẩm, CAD/CAM - thiết kế chế tạo với sự trợ giúp của máy tính, một số phần mềm CAD/CAM hiện nay... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng.

   23 p hict 28/05/2022 25 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số