• Bài giảng Đồ họa kỹ thuật 2: Chương 2 - Trường ĐH Thủy Lợi

  Bài giảng Đồ họa kỹ thuật 2: Chương 2 - Trường ĐH Thủy Lợi

  Bài giảng Đồ họa kỹ thuật 2: Chương 2 Bản vẽ công trình xây dựng cơ bản, cung cấp cho người học những kiến thức như: Bản vẽ mặt bằng công trình; Bản vẽ mặt đứng công trình; Bản vẽ mặt cắt công trình; Bản vẽ chi tiết. Mời các bạn cùng tham khảo!

   41 p hict 27/08/2023 7 0

 • Bài giảng Đồ họa kỹ thuật 2: Chương 3 - Trường ĐH Thủy Lợi

  Bài giảng Đồ họa kỹ thuật 2: Chương 3 - Trường ĐH Thủy Lợi

  Bài giảng Đồ họa kỹ thuật 2: Chương 3 Bản vẽ công trình giao thông, thủy lợi cung cấp cho người học những kiến thức như: Bản vẽ công trình đất; Bản vẽ công trình thủy lợi: đập, tràn, cống ngầm, cống lộ thiên, cầu máng; Bản vẽ nút giao thông, cầu giao thông. Mời các bạn cùng tham khảo!

   76 p hict 27/08/2023 8 0

 • Bài giảng Đồ họa kỹ thuật 2: Chương 1 - Trường ĐH Thủy Lợi

  Bài giảng Đồ họa kỹ thuật 2: Chương 1 - Trường ĐH Thủy Lợi

  Bài giảng Đồ họa kỹ thuật 2: Chương 1 Giới thiệu chung về bản vẽ kỹ thuật xây dựng, cung cấp cho người học những kiến thức như: Bản vẽ quy hoạch; Bản vẽ tổng mặt bằng; Bản vẽ mặt bằng công trình; Bản vẽ mặt đứng (chính diện) công trình; Bản vẽ mặt cắt công trình; Bản vẽ chi tiết kỹ thuật công trình (cấu tạo chi tiết, kết cấu,...

   41 p hict 27/08/2023 14 0

 • Bài giảng Đồ họa kỹ thuật 2: Chương 4 - Trường ĐH Thủy Lợi

  Bài giảng Đồ họa kỹ thuật 2: Chương 4 - Trường ĐH Thủy Lợi

  Bài giảng Đồ họa kỹ thuật 2: Chương 4 Hướng dẫn sử dụng AutoCad, cung cấp cho người học những kiến thức như: Các lệnh thiết lập cơ bản; các lệnh vẽ cơ bản; các lệnh hiệu chỉnh; các lệnh tiện ích. Mời các bạn cùng tham khảo!

   19 p hict 27/08/2023 10 0

 • Bài giảng Hàn 1G không vát mép một phía hai chi tiết 200x50x5

  Bài giảng Hàn 1G không vát mép một phía hai chi tiết 200x50x5

  Bài giảng "Hàn 1G không vát mép một phía hai chi tiết 200 x 50 x 5" nhằm giúp người học trình bày được kỹ thuật hàn liên kết 1G không vát mép bằng phương pháp hàn MAG; hàn được liên kết 1G không vát mép một phía hai chi tiết 200 x 50 x 5 bằng phương pháp hàn MAG đúng trình tự, đảm bảo YCKT trong thời gian quy định;... Mời các bạn cùng tham khảo bài giảng!

   29 p hict 27/08/2023 11 0

 • Bài giảng Hút chân không máy điều hoà không khí 1 khối - Nguyễn Hữu Hòa

  Bài giảng Hút chân không máy điều hoà không khí 1 khối - Nguyễn Hữu Hòa

  Bài giảng "Hút chân không máy điều hoà không khí 1 khối" nhằm giúp người học trình bày được quy trình hút chân không máy điều hòa không khí 1 khối; hút chân không được máy điều hòa không khí đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật; thể hiện tác phong công nghiệp, tính cẩn thận và đảm bảo an toàn. Mời các bạn cùng tham khảo bài giảng!

   15 p hict 27/08/2023 10 0

 • Bài giảng Loe ống đồng - Nguyễn Hữu Hòa

  Bài giảng Loe ống đồng - Nguyễn Hữu Hòa

  Bài giảng "Loe ống đồng" nhằm giúp người học trình bày được mục đích của việc loe ống; nêu được yêu cầu kỹ thuật của miệng loe cũng như quy trình loe ống; thực hiện loe ống đúng quy trình, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, mỹ thuật, thời gian, an toàn và vệ sinh công nghiệp;... Mời các bạn cùng tham khảo bài giảng!

   31 p hict 27/08/2023 8 0

 • Bài giảng Kỹ thuật chung ô tô

  Bài giảng Kỹ thuật chung ô tô

  Bài giảng "Kỹ thuật chung ô tô" trình bày các nội dung chính sau: giới thiệu cấu tạo chung của ô tô; phân loại xe ô tô; cấu tạo động cơ ô tô; nguyên lý làm việc động cơ xăng 4 kỳ; so sánh động cơ xăng và động cơ diezen;... Mời các bạn cùng tham khảo bài giảng!

   28 p hict 27/08/2023 11 0

 • Bài giảng Nạp môi chất lạnh điều hoà không khí 1 khối

  Bài giảng Nạp môi chất lạnh điều hoà không khí 1 khối

  Bài giảng "Nạp môi chất lạnh điều hoà không khí 1 khối" nhằm giúp người học trình bày đúng quy trình nạp môi chất lạnh trên máy điều hòa không khí 1 khối; nạp được môi chất lạnh máy điều hòa không khí 1 khối đảm bảo yêu cầu kỹ thuật;... Mời các bạn cùng tham khảo bài giảng!

   22 p hict 27/08/2023 10 0

 • Bài giảng Lắp tháo đồng hồ môi chất lạnh trên hệ thống điều hoà không khí có sử dụng van kết nối an toàn

  Bài giảng Lắp tháo đồng hồ môi chất lạnh trên hệ thống điều hoà không khí có sử dụng van kết nối an toàn

  Bài giảng "Lắp tháo đồng hồ môi chất lạnh trên hệ thống điều hòa không khí có sử dụng van kết nối an toàn" nhằm giúp người học biết được quy trình lắp tháo đồng hồ môi chất lạnh trên hệ thống điều hòa không khí có sử dụng van kết nối an toàn; lắp tháo được đồng hồ môi chất lạnh trên hệ thống điều hòa không khí có sử dụng van...

   17 p hict 27/08/2023 8 0

 • Bài giảng Thiết bị hàn - Chương 2: Hàn hồ quang điện cực nóng chảy trong môi trường khí bảo vệ (GMAW)

  Bài giảng Thiết bị hàn - Chương 2: Hàn hồ quang điện cực nóng chảy trong môi trường khí bảo vệ (GMAW)

  Bài giảng Thiết bị hàn - Chương 2: Hàn hồ quang điện cực nóng chảy trong môi trường khí bảo vệ (GMAW). Chương này cung cấp cho học viên những nội dung về: Thực chất, đặc điểm và phạm vi úng dụng; vật liệu, thiết bị hàn hồ quang nóng chảy trong môi trường khí bảo vệ;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   36 p hict 23/10/2022 44 0

 • Bài giảng Thiết bị hàn - Chương 4: Hàn điện tiếp xúc

  Bài giảng Thiết bị hàn - Chương 4: Hàn điện tiếp xúc

  Bài giảng Thiết bị hàn - Chương 4: Hàn điện tiếp xúc. Chương này cung cấp cho học viên những nội dung về: Thực chất, đặc điểm và phân loại; hàn điện tiếp xúc giáp mối; hàn điểm; hàn điện tiếp xúc đường;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   29 p hict 23/10/2022 53 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số
getDocumentFilter3 p_strSchoolCode=hict