Bài giảng Kế toán tài chính 1: Chương 3 - Th.S Phạm Thị Huyền Quyên

Bài giảng Kế toán tài chính 1: Chương 3 do Th.S Phạm Thị Huyền Quyên biên soạn nhằm mục đích phục vụ cho việc giảng dạy. Nội dung bài giảng gồm: Căn cứ pháp lý kế toán tài sản cố định, khái quát về tài sản cố định, tài khoản sử dụng, kế toán tăng tài sản cố định, kế toán giảm tài sản cố định, kế toán khấu hao tài sản cố định, kế toán sửa chữa tài sản cố định, kế toán thuê tài sản cố định,...