Khóa luận tốt nghiệp: Kế toán nguyên vật liệu tại tổng công ty cổ phần may Việt Tiến

Khóa luận tốt nghiệp: Kế toán nguyên vật liệu tại tổng công ty Cổ phần May Việt Tiến trình bày về kiến thức tổng quan về tổng công ty Cổ phần May Việt Tiến, cơ sở lý luận về kế toán nguyên vật liệu, tình hình kế toán nguyên phụ liệu thực tế tại tổng công ty Cổ phần May Việt Tiến.