Bài giảng Marketing căn bản: Chương 2 - ĐH Kinh tế Tp.HCM

Dưới đây là bài giảng Marketing căn bản chương 2: Môi trường Marketing giới thiệu cho người tham khảo một cách khái quát về môi trường vi mô và vĩ mô ảnh hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp đến hoạt động Marketing của các doanh nghiệp đồng thời mô tả những xu hướng biến động chính yếu của môi trường vĩ mô và vi mô trên thị trường hiện nay.