Bài giảng Marketing căn bản: Chương 3 - ThS. Trần Thọ Khải

Bài giảng Marketing căn bản: Chương 3 Môi trường marketing cung cấp cho người học những kiến thức như: Quá trình Marketing của doanh nghiệp; Mục đích và ý nghĩa nghiên cứu môi trường Marketing đối với kinh doanh của doanh nghiệp; Môi trường Marketing vi mô của doanh nghiệp;...Mời các bạn cùng tham khảo!