Bài giảng Marketing căn bản: Chương 5 - Đại học Kinh tế

Bài giảng "Marketing căn bản - Chương 5: Phân khúc thị trường – Lựa chọn thị trường mục tiêu - Định vị trong thị trường" giúp người học tìm hiểu vì sao cần phải phân khúc thị trường, xác định một chương trình marketing phù hợp với với mỗi mỗi nhóm khách hàng khác nhau, giới thiệu một vài phương pháp định vị sản phẩm trong thị trường. Mời các bạn cùng tham khảo.