Bài giảng Marketing ngân hàng - Bài 2: Thị trường và môi trường marketing ngân hàng

Bài 2 gồm có những nội dung chính sau: Nghiên cứu thị trường của marketing ngân hàng, môi trường marketing ngân hàng, khách hàng. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.