Bài giảng Marketing quốc tế: Tuần 11 - ThS. Nguyễn Thị Minh Hải

Sau khi kết thúc nội dung này, sinh viên có thể: Hiểu được thế nào là chất lượng, và các tiêu chuẩn chất lượng, biết được các đặc điểm của sản phẩm dịch vụ, phân tích được sản phẩm B2B. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.