Bài giảng môn học Marketing căn bản: Chương 6 – Nguyễn Thị Trang Nhung

Bài giảng môn học "Marketing căn bản - Chương 6: Quyết định về giá cả" cung cấp cho người học các kiến thức: Tổng quan về giá, các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định về giá, xác định mức giá bán, chiến lược giá. Mời các bạn cùng tham khảo.