Bài giảng Nghiệp vụ quảng cáo tiếp thị: Chương 2 - GV. Hồ Trúc Vi

Bài giảng Nghiệp vụ quảng cáo tiếp thị do GV. Hồ Trúc Vi biên soạn, trong chương 2 của bài giảng này trình bày về truyền thông marketing. Để biết rõ hơn về nội dung chi tiết truyền thông marketing, mời các bạn cùng tham khảo.